งานราชการล่าสุด

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 27 เมษายน 2566

31 มี.ค. 2566 เวลา 21:52 น. 25,323 ครั้ง

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 27 เมษายน 2566นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 27 เมษายน 2566

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
 

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

1.2 ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน) จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาดไม่น้อยกว่า 76 ซ.ม.

1.3 ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านแม่บ้าน) จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม.  

1.4 ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านเกษตรกรรม) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการเกษตร

1.5 ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านคหกรรม) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

1.6 ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม) จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอุตสาหกรรมศิลป์

1.7 ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา) จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

1.8 ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ) จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางศิลปหัตถกรรม ทางศิลปกรรม ทางศิลปศึกษา

1.9 ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ) จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาการบัญชี  สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1.10 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีในทุกสาขาวิชา

*** เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่งไปของสำนัก ก.พ. ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
ทั้งนี้ ให้ยื่นผลผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ทาง Google From
 

2. การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์ จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 27 เมษายน 2566
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ทางเว็บไซต์ https://djop.thaijobjob.com/ หรือ หัวข้อ "ใบสมัครออนไลน์"
 

3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ทาง ww.djop.go.th และ
https://djop.thaijobjob.com/ และป้ายประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวซน อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เพื่อเข้ารับการสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยสวนดูสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^