งานราชการล่าสุด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานระดับ 4 เปิดรับสมัคร - 15 มิถุนายน 2563

21 พ.ค. 2563 เวลา 08:13 น. 66,517 ครั้ง
Advertisement

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานระดับ 4  เปิดรับสมัคร - 15 มิถุนายน 2563


Advertisement
ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีความประสงค์จะสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4ปฏิบัติงานประจำ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศปีบัญชี 2562โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1 พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-อุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
3 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. (ถ้ามี)ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
4 หากมีประสบการณ์และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนี้(1) FrontEnd -WEB Application, html, JavaScript, ReactJS, AngularJS, Mobile Application, React native, Flutter(2)BachEnd –Golang, JAVA(3)Data Analytic –Python, R(4)Devops –CI/CD, Jenkins, Ansible, Container
5 หากมีประสบการณ์ด้าน Admin ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือด้าน Operate ระบบ ATM หรือด้านการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Banking หรือโปรแกรมอื่น ๆ จากสถาบันการเงินการธนาคารจากบริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ สถาบันอื่น ๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6 หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น CISSP, CISA, CISM, CompTIA, IPTE ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7 สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
8 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

2 พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณา การตลาด เทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา การตลาดดิจิทัลนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
3 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
4 มีความรู้ความสามารถในการอ่าน พูด เขียน และใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรม (Event) และการเป็นพิธีกร หรือ MC (Master of Ceremonies) ได้
5 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
6 เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น
7 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ถ้ามีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีคะแนน IELTSไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) ธนาคารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สมัครทางเว็บไซต์ : http://www.irecruitbaac.com วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2563

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^