งานราชการล่าสุด

คนยุคใหม่ต้องคิดให้เป็น

07 มิ.ย. 2558 เวลา 17:32 น. 1,838 ครั้ง
Advertisement

คนยุคใหม่ต้องคิดให้เป็น


Advertisement

คนยุคใหม่ต้องคิดให้เป็น


สำหรับสังคมในยุคสมัยใหม่นั้นต้องบอกว่าเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปแบบก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา, เศรษฐกิจ, การติดต่อสื่อสารและสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าใครคิดจะถามก็เรียกว่าตามกันไม่ทันเลยทีเดียว ทำให้ส่วนประกอบสำคัญในการคงอยู่ซึ่งโลกยุคปัจจุบันก็คือ “การคิดให้เป็น” เพื่อเป็นตัวช่วยในทางความคิดและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในยุคแห่งความเร่งด่วนนี้

การคิดเป็น” ในที่นี้หมายถึงการใช้ทักษะการคิดในทุกรูปแบบและเป็นการคิดที่เกิดผลเชิงบวก โดยหลักทั่วไปแล้วการกระทำต่างๆ จะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับความคิดของเรา ถ้าคิดดีทำดีผลที่ตามมาก็จะเป็นสิ่งที่ดี  ถ้าคิดไม่ดีทำไม่ดี แน่นอนว่าสิ่งเลวร้ายก็จะตามมานั่นเอง เมื่อการคิดเป็น เป็นการคิดในทางที่ดีมีประโยชน์ ก็จะส่งผลทำให้เกิดเป็นการกระทำที่ออกมาในทางที่ดีนั่นเอง การคิดเป็นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและไม่มีปัญหา เพราะไม่ว่าจะต้องอยู่ในสภาวการณ์ใดก็แล้วแต่ การคิดเป็น จะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องและสามารถปรับตัวรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาได้นั่นเอง แน่นอนว่าการคิดเป็นก็จะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตรวมไปถึงหน้าที่การงานของเราดำเนินไปในทางที่ดีและถูกต้องด้วยเช่นกัน

หลักการในการใช้ความคิดและคิดให้เป็น
ในหลักของการใช้ความคิดและการคิดเป็นที่ดีนั้น เราจำเป็นจะต้องศึกษารายละเอียดปลีกย่อยดังต่อไปนี้

ความคิดในรูปแบบการสื่อความหมาย (Communication Thinking)
จะหมายถึงทักษะในการถ่ายทอดความคิดของตัวเราเองให้ผู้อื่นเข้าใจและรับรู้ถึงสิ่งที่ต้องการจะสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง โดยผ่านการสื่อสารไม่ว่าจะในรูปแบบของการ การฟัง(Listening), การอ่าน(Reading), การพูด (Speaking) การเขียน (Writing) และการอธิบาย (Explaining) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้คนเราสามารถสื่อสารความหมายและความคิดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจอย่างตรงกัน แน่นอนว่าเมื่อการสื่อสารถูกต้องแล้วก็จะส่งผลทำให้เกิดกระบวนการ การทำความเข้าใจและเรียนรู้ตามมาด้วยนั่นเอง

มีการคิดแบบเชิงระบบ (Systems Thinking)
เป็นการจัดระบบความคิดของตัวเองให้มีระบบและเรียบเรียงความสำคัญของเนื้อเรื่องก่อนหลัง ซึ่งการจัดระบบความคิดจะส่งผลทำให้การเดินเนินชีวิตของเราง่ายขึ้นนั่นเอง

มีการคิดแบบเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
อีกหนึ่งรูปแบบทางความคิดที่ต้องใช้ควบคู่กับความคิดเชิงระบบ เป็นรูปแบบความคิดที่ใช้วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมากจากความคิดเชิงระบบ โดยจะต้องเรียงความสำคัญมากน้อยก่อนและหลังได้อย่างถูกต้อง และคิดวิเคราะห์ผลที่ได้และเสียตามมาทีหลัง เพื่อให้เกิดกระบวนการทางความคิดและการติดสินใจ ตัวอย่างเช่น ถ้าจะซื้อโทรศัพท์สักเครื่อง อาจจะต้องจัดระบบความคิดก่อนว่าจะต้องศึกษาข้อมูลและทำอะไรก่อนและหลัง จากนั้นก็จะมาวิเคราะห์ว่าเมื่อซื้อมาแล้วจะส่งผลดีในเรื่องใดและผลเสียในเรื่องใดบ้าง เช่น อาจจะดีในเรื่องการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อเสียก็อาจจะต้องเป็นหนี้และค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ และสุดท้ายก็จะมาถึงบทสรุป เมื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียแล้วก็จะมาถึงผลสรุปว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนั่นเอง

มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
อีกหนึ่งรูปแบบความคิดที่จำเป็นมากในปัจจุบัน ความคิดอย่างสร้างสรรค์นั้นจะเป็นในรูปแบบของการสร้างแนวคิด, ความคิดและรูปแบบการคิดที่แตกต่างจากคนอื่น แต่สามารถทำประโยชน์ให้กับตัวเองได้ ซึ่งส่วนนี้จะสามารถต่อยอดไปในการทำธุรกิจและรูปแบบการให้บริการได้นั่นเอง

จริยธรรมทางความคิด (Ethical Thinking)
เป็นรูปแบบการคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและคนในสังคม ซึ่งความคิดประเภทนี้จะส่งผลทำให้ตัวเราแสดงออกทางสังคมได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการวางตัวได้เหมาะสมทั้งในการดำเนินชีวิตทั่วไปและการทำงาน ซึ่งการมีจริยธรรมทางความคิดจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของตัวเองและผลงานที่ออกมาได้

อย่างไรก็ตามรูปแบบทางความคิดของคนเรานั้น อาจจะไม่สามารถแยกประเภทได้อย่างชัดเจน เพราะ 1 ล้านคนต่างก็มีความคิดที่แตกต่างกัน 1 ล้านความคิด แต่สิ่งที่สามารถปรับและกำหนดแนวคิดและการใช้ชีวิตของเราได้นั่นก็คือ “การคิดให้เป็นและคิดแต่ในสิ่งดี” นั่นเอง
บทความโดย JobThaiDD.com

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^