งานราชการล่าสุด

คนยุคใหม่ต้องคิดให้เป็น

07 มิ.ย. 2558 เวลา 17:32 น. 1,924 ครั้ง
Advertisement

คนยุคใหม่ต้องคิดให้เป็น


Advertisement

คนยุคใหม่ต้องคิดให้เป็น


สำหรับสังคมในยุคสมัยใหม่นั้นต้องบอกว่าเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปแบบก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา, เศรษฐกิจ, การติดต่อสื่อสารและสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าใครคิดจะถามก็เรียกว่าตามกันไม่ทันเลยทีเดียว ทำให้ส่วนประกอบสำคัญในการคงอยู่ซึ่งโลกยุคปัจจุบันก็คือ “การคิดให้เป็น” เพื่อเป็นตัวช่วยในทางความคิดและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในยุคแห่งความเร่งด่วนนี้

การคิดเป็น” ในที่นี้หมายถึงการใช้ทักษะการคิดในทุกรูปแบบและเป็นการคิดที่เกิดผลเชิงบวก โดยหลักทั่วไปแล้วการกระทำต่างๆ จะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับความคิดของเรา ถ้าคิดดีทำดีผลที่ตามมาก็จะเป็นสิ่งที่ดี  ถ้าคิดไม่ดีทำไม่ดี แน่นอนว่าสิ่งเลวร้ายก็จะตามมานั่นเอง เมื่อการคิดเป็น เป็นการคิดในทางที่ดีมีประโยชน์ ก็จะส่งผลทำให้เกิดเป็นการกระทำที่ออกมาในทางที่ดีนั่นเอง การคิดเป็นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและไม่มีปัญหา เพราะไม่ว่าจะต้องอยู่ในสภาวการณ์ใดก็แล้วแต่ การคิดเป็น จะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องและสามารถปรับตัวรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาได้นั่นเอง แน่นอนว่าการคิดเป็นก็จะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตรวมไปถึงหน้าที่การงานของเราดำเนินไปในทางที่ดีและถูกต้องด้วยเช่นกัน

หลักการในการใช้ความคิดและคิดให้เป็น
ในหลักของการใช้ความคิดและการคิดเป็นที่ดีนั้น เราจำเป็นจะต้องศึกษารายละเอียดปลีกย่อยดังต่อไปนี้

ความคิดในรูปแบบการสื่อความหมาย (Communication Thinking)
จะหมายถึงทักษะในการถ่ายทอดความคิดของตัวเราเองให้ผู้อื่นเข้าใจและรับรู้ถึงสิ่งที่ต้องการจะสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง โดยผ่านการสื่อสารไม่ว่าจะในรูปแบบของการ การฟัง(Listening), การอ่าน(Reading), การพูด (Speaking) การเขียน (Writing) และการอธิบาย (Explaining) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้คนเราสามารถสื่อสารความหมายและความคิดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจอย่างตรงกัน แน่นอนว่าเมื่อการสื่อสารถูกต้องแล้วก็จะส่งผลทำให้เกิดกระบวนการ การทำความเข้าใจและเรียนรู้ตามมาด้วยนั่นเอง

มีการคิดแบบเชิงระบบ (Systems Thinking)
เป็นการจัดระบบความคิดของตัวเองให้มีระบบและเรียบเรียงความสำคัญของเนื้อเรื่องก่อนหลัง ซึ่งการจัดระบบความคิดจะส่งผลทำให้การเดินเนินชีวิตของเราง่ายขึ้นนั่นเอง

มีการคิดแบบเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
อีกหนึ่งรูปแบบทางความคิดที่ต้องใช้ควบคู่กับความคิดเชิงระบบ เป็นรูปแบบความคิดที่ใช้วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมากจากความคิดเชิงระบบ โดยจะต้องเรียงความสำคัญมากน้อยก่อนและหลังได้อย่างถูกต้อง และคิดวิเคราะห์ผลที่ได้และเสียตามมาทีหลัง เพื่อให้เกิดกระบวนการทางความคิดและการติดสินใจ ตัวอย่างเช่น ถ้าจะซื้อโทรศัพท์สักเครื่อง อาจจะต้องจัดระบบความคิดก่อนว่าจะต้องศึกษาข้อมูลและทำอะไรก่อนและหลัง จากนั้นก็จะมาวิเคราะห์ว่าเมื่อซื้อมาแล้วจะส่งผลดีในเรื่องใดและผลเสียในเรื่องใดบ้าง เช่น อาจจะดีในเรื่องการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อเสียก็อาจจะต้องเป็นหนี้และค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ และสุดท้ายก็จะมาถึงบทสรุป เมื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียแล้วก็จะมาถึงผลสรุปว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนั่นเอง

มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
อีกหนึ่งรูปแบบความคิดที่จำเป็นมากในปัจจุบัน ความคิดอย่างสร้างสรรค์นั้นจะเป็นในรูปแบบของการสร้างแนวคิด, ความคิดและรูปแบบการคิดที่แตกต่างจากคนอื่น แต่สามารถทำประโยชน์ให้กับตัวเองได้ ซึ่งส่วนนี้จะสามารถต่อยอดไปในการทำธุรกิจและรูปแบบการให้บริการได้นั่นเอง

จริยธรรมทางความคิด (Ethical Thinking)
เป็นรูปแบบการคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและคนในสังคม ซึ่งความคิดประเภทนี้จะส่งผลทำให้ตัวเราแสดงออกทางสังคมได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการวางตัวได้เหมาะสมทั้งในการดำเนินชีวิตทั่วไปและการทำงาน ซึ่งการมีจริยธรรมทางความคิดจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของตัวเองและผลงานที่ออกมาได้

อย่างไรก็ตามรูปแบบทางความคิดของคนเรานั้น อาจจะไม่สามารถแยกประเภทได้อย่างชัดเจน เพราะ 1 ล้านคนต่างก็มีความคิดที่แตกต่างกัน 1 ล้านความคิด แต่สิ่งที่สามารถปรับและกำหนดแนวคิดและการใช้ชีวิตของเราได้นั่นก็คือ “การคิดให้เป็นและคิดแต่ในสิ่งดี” นั่นเอง
บทความโดย JobThaiDD.com

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
เราทีมงาน Jobthaidd พร้อมอัพเดท งานราชการ ตำแหน่งงานว่าง ให้ทุกวัน ติดตามได้ที่เว็บไซต์
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ ออมสินให้กู้คนละ 30,000 บาท "สินเชื่อเพื่อคุณ" ผ่อนนาน 2 ปี " ไม่ต้องมีหลักประกัน" เช็กรายละเอียดเลย


กู้เงินออมสิน 500,000 บาท "ไม่ต้องมีคนค้ำ" ผ่อนนาน 10 ปี เช็กเงื่อนไขเลย!


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 725 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 88 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 99 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 151 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวนหลายอัตรา 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^