งานราชการล่าสุด

เว็บไซต์ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. อยู่เขตไหน ใช้สิทธิ์ที่ไหน ลำดับเท่าไร รู้หมด!!!

18 เม.ย. 2566 เวลา 10:22 น. 10,470 ครั้ง

เว็บไซต์ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. อยู่เขตไหน ใช้สิทธิ์ที่ไหน ลำดับเท่าไร รู้หมด!!!นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

เว็บไซต์ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. อยู่เขตไหน/ใช้สิทธิ์ที่ไหน/ลำดับเท่าไร รู้หมด!!!

จากที่มีกำหนดให้เลือกตั้ง ส.ส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) ซึ่ง กกต. ได้กำหนดให้เลือกตั้ง คือวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถเช็กสิทธิตนเองว่า ตนนั้นได้อยู่หน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่ เขตไหน สถานที่เลือกตั้งคือ ลำดับรายชื่อ บอกเลยว่าเข้าเว็บนี้รู้หมดเลยครับ


ก่อนอื่นเรามารู้ก่อนว่า ใครมีสิทธิเลือกตั้ง สส. บ้าง

การเลือกตั้ง จัดขึ้นภายใต้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป (universal suffrage) ตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อย่างไรก็ตาม มีข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่บางประการ
  • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หรือแปลงสัญชาติเป็นไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
  • ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ ต้องไม่เป็นพระสงฆ์ สามเณร นักพรตหรือนักบวช, ต้องไม่อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง, ต้องไม่ถูกคุมขังด้วยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย, ต้องไม่เป็นคนสติฟั่นเฟือน

ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


1. ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ณ ที่เลือกตั้ง ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน

2. ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
 

3. ตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ 

ขั้นตอนการตรวจสอบ

3.1 เข้าเว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/
3.2 ระบุเลขประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ
3.3 กดตรวจสอบสิ่งที่ได้จากการตรวจสอบคือ

รายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
วันที่เลือกตั้ง
.........................
ชื่อ
........................
เขตเลือกตั้ง
.........................
หน่วยเลือกตั้ง
.........................
สถานที่เลือกตั้ง
.........................
ลำดับที่บัญชีรายชื่อ
.........................

ทั้งนี้ ในการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วด้วยตัวเอง โดยการ กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิ วันที่เลือกตั้ง จังหวัด และเขตที่มีสิทธิ สถานที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หากไม่พบชื่อ หรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นแบบคำร้องแจ้งเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 620 อัตรา


สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 33 อัตรา


กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 175 อัตรา


ประกาศผลสอบ ก.พ.(ภาค ก) 2566 ตรวจสอบผลคะแนน


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^