งานราชการล่าสุด

เปิดลงทะเบียนแล้ว เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มสิทธิอีก 1.5 ล้านสิทธิ เช็กขั้นตอนการลงทะเบียนที่นี่

21 มิ.ย. 2565 เวลา 21:52 น. 1,655 ครั้ง

เปิดลงทะเบียนแล้ว เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มสิทธิอีก 1.5 ล้านสิทธิ เช็กขั้นตอนการลงทะเบียนที่นี่นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
"เราเที่ยวด้วยกัน" เฟส 4 ครม.มีมติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยเพิ่มสิทธิอีก 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ จากเดิมเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนตุลาคม 2565

ที่ผ่านมา โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" ได้มีกระแสตอบรับอย่างดีมาก ล่าสุด วันนี้ (21 มิ.ย.65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสารสำคัญของโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4"

โดยขยายจำนวนสิทธิเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ จากเดิมเดือนพฤษภาคม เป็น เดือนตุลาคม 65

โดยกำชับให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และเน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วย

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 24 มกราคม 2565 อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท ข้อมูล ททท. ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 65 มียอดการใช้จ่ายผ่านโครงการรวม 9,346.60 ล้านบาท

โดยเป็นส่วนที่รัฐสนับสนุนประมาณ 3,496.03 ล้านบาท และประชาชนใช้จ่ายรวมประมาณ 5,850.05 ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินโครงการฯ ยังคงเหลือ ประมาณ 5,500 ล้านบาท

จากการประมาณการมูลค่าการใช้สิทธิของประชาชนทั้งในส่วนของโรงแรมที่พัก คูปอง และบัตรโดยสารเครื่องบินจากการขยายสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่รัฐสนับสนุนรวม 5,105 ล้านบาท  ซึ่งยังต่ำกว่ากรอบวงเงินคงเหลือของโครงการฯ
รายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 มีรายงานว่า โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนต่อขยาย เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จำนวน 1.5 ล้านสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น.
สำหรับเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน มีรายละเอียดดังนี้…


เริ่มลงทะเบียนเมื่อไร - เที่ยวได้ตั้งแต่วันไหน ?

            - วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เปิดลงทะเบียนประชาชนสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (06.00 - 21.00 น.)

            - วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เปิดให้จองโรงแรม - ที่พัก (06.00 - 23.00 น.)

            - วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565

            - วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เริ่มเข้าพัก, เปิดให้ลงทะเบียนเบิกค่าตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565

            - วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เปิดให้ของโรงแรมที่พักวันสุดท้าย

            - วันที่ 31 ตุลาคม 2565 วันสุดท้ายของการเดินทาง และสิ้นสุดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 (ส่วนขยาย)

            - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย สิ้นสุด 21.00 น.

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการภาคประชาชน ?

            - เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน

            - มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน


วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ?

            - ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

            - รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

            - ดาวน์โหลด พร้อมติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหลักในการใช้จ่าย

            - จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม หรือโทร. สำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม

            - ได้รับ Voucher สำหรับ Check-in โรงแรม

            - จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

            - Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวัน สำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)

            - Check-out ออกจากที่พัก

            - เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

            - ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)

วิธีการลงทะเบียน - รับสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน ?


            - ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com (กรณีประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1 - 4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯ เป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือจากเฟส 4 ต่อได้

            - อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

            - กรอกข้อมูล และยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับ

            - รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน (ภายใน 3 วัน) หลังจากยืนยันการลงทะเบียน

            - ดาวน์โหลดพร้อมติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอปฯ เป๋าตัง (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมการใช้จ่ายสำหรับโครงการ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ?

            - ได้รับสิทธิส่วนลดค่าที่พัก 40 เปอร์เซ็นต์ สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้อง หรือต่อคืน (สูงสุด 10 ห้อง หรือ คืน)

            - ได้รับสิทธคูปองมูลค่า 600 บาทต่อวัน (ทุกวัน) ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60 เปอร์เซ็นต์ อีก 40 เปอร์เซ็นต์ ตัดจากคูปอง เมื่อ Check in เข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน (หลังเวลา 17.00 น.)

            - ได้รับสิทธิคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อผู้โดยสาร จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องพักที่จองผ่านโครงการ เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวชื่อดัง ได้แก่ ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, เชียงใหม่ และเชียงราย

ขอบคุณข้อมูลจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
และเว็บไซต์ kapook.com

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 110 อัตรา


กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2566


กรมชลประทาน "เปิดรับสมัครงาน 86,000 คน(ทั่วประเทศ) ประจำปี 2565 เช็กรายละเอียดด่วน!!!


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลายอัตรา เปิดรับสมัคร 28 พ.ย. 65 - 13 ธ.ค. 65


กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับรากชาร 54 อัตรา


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 5,200 อัตรา ประจำปี 2565 แล้ว!!


กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 103 อัตรา


ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็กคุณสมบัติและลงทะเบียนที่นี่เลย

ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^