งานราชการล่าสุด

เว็บไซต์ สมัครสอบวัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมิณผลการเรียนรู้ ประจำปี 2565

14 พ.ค. 2565 เวลา 06:50 น. 605 ครั้ง
Advertisement

เว็บไซต์ สมัครสอบวัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมิณผลการเรียนรู้ ประจำปี 2565


Advertisement
เว็บไซต์ สมัครสอบวัดสมรรถนะครูฯ ด้านการวัดและประเมิณผลการเรียนรู้ ประจำปี 2565
วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.  ได้เผยแพร่ข่าว ให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผลเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สทศ. ได้จัดการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้เข้าสอบจะได้ทราบผลคะแนนสอบสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนต่อไป และหากได้ผลคะแนน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับหนังสือรับรองผลคะแนนจาก สุทศ.
 

เพื่อให้การจัดการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุตามวัตถุประสงค์ สทศ.
จึงเห็นสมควรออกประกาศโดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1)คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
(2)กำหนดการรับสมัครสอบ ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์ ตามกำหนดการ ดังนี้

(4)วิธีการสมัครสอบและเงื่อนไขการสมัครสอบ
วิธีการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบการรับสมัคสอบได้ทางเว็บไชต์  โดยดำเนินการ

ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในระบบการรับสมัครสอบครู)ผู้สมัครสอบต้องทำการลงทะเบียน (เลือกเมนู "ลงทะเบียน" ) กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนและยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะให้รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านแก่ผู้สมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 2 สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบนำรหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ที่ได้จากระบบในขั้นตอนที่ ๑ พร้อมด้วยเลขประจำตัวประชาชนที่ได้ทำการลงทะเบียนมาเข้าสู่ระบบ (เข้าสู่ระบบได้ที่หน้าหลักของระบบ)
หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) สมัครสอบ โดยการไปที่เมนู "สมัครสอบ " ทำการเลือกประเภทการสอบ และ เลือกจังหวัดที่ท่านต้องการไปสอบ และยืนยันการสมัครสอบ ระบบจะออกใบสมัครสอบให้ผู้สมัครสอบอัตโนมัติ (ใบสมัครสอบจะเป็นไฟล์นามสกุล PDF)
(2) ในกรณีใบสมัครสอบสูญหายหรือประสงค์จะพิมพ์ใบสมัครสอบในภายหลัง ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เมนู "พิมพ์ใบสมัครสอบ" ทำการเลือกประเภทการสอบ และเลขที่ใบสมัครสอบที่ต้องการจะพิมพ์กดปุ่มเพื่อพิมพ์ใบสมัครสอบ

(3) นำใบสมัครสอบที่พิมพ์ออกมาไปชำระเงินที่ผู้รับบริการชำระเงินตามที่กำหนด
(4) ผู้สมัครสอบตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินโดยการเข้าไปที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการสมัคร"ขั้นตอนที่ 3 เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสอบเมื่อผู้สมัครสอบได้ทำการชำระเงินและตวจสอบสถานะการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ
เข้ามาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ และ พิมพ์ใบเข้าห้องสอบอีกครั้งตามกำหนดการที่ได้ระบุไว้ในกำหนดการรับสมัครสอบ
 

เงื่อนไขการสมัครสอบ
(1) ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบครั้งใดก็ได้ โดยให้สมัครสอบเป็นครั้ง ๆ ตามกำหนดรับสมัครสอบ
(2) ผู้สมัครสอบต้องดำเนินการสมัครสอบและชำระเงินตามขั้นตอนในระบบเป็นรายบุคคล
(3) ผู้สมัครสอบต้องดำเนินการสมัครสอบและชำระเงินตามกำหนดเวลาที่ สทศ. กำหนด หากเกิดปัญหา
ในการดำเนินการให้ผู้สมัครสอบ ติดต่อ สทศ. โดยด่วน ทั้งนี้ สทศ. จะพิจารณารับสมัครสอบเฉพาะผู้สมัครสอบที่ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนของการสมัครสอบเท่านั้น

การประกาศผลการทดสอบ
สทศ. จะประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ http://ww.senviceapp.niets.or.th/ets/ ตามกำหนดการที่ระบุ ทั้งนี้ หากผู้เข้าสอบได้ผลคะแนนการทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖0 ขึ้นไป สทศ.จะออกหนังสือรับรองผลคะแนนให้ โดยผู้เข้าสอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลคะแนนได้ที่ http:/vww.serviceapp.niets.or.th/ets/ ผลคะแนนการทดสอบมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับการทดสอบ

ลิ้งเว็บไซต์สมัครสอบดูได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก @ สทศ.

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
เราทีมงาน Jobthaidd พร้อมอัพเดท งานราชการ ตำแหน่งงานว่าง ให้ทุกวัน ติดตามได้ที่เว็บไซต์
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 208 อัตรา


ออมสินให้กู้คนละ 30,000 บาท "สินเชื่อเพื่อคุณ" ผ่อนนาน 2 ปี " ไม่ต้องมีหลักประกัน" เช็กรายละเอียดเลย


กู้เงินออมสิน 500,000 บาท "ไม่ต้องมีคนค้ำ" ผ่อนนาน 10 ปี เช็กเงื่อนไขเลย!


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 725 อัตรา


สินเชื่อเกษตรกร ธ.ก.ส. วงเงิน 500,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 15 ปี


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 88 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวนหลายอัตราIELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^