งานราชการล่าสุด
ติวสอบ ก.พ. 2563 ฉบับคนมีเวลาน้อย ครบทุกวิชา

เปิดลงทะเบียน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2563 เริ่มลงทะเบียนแล้ววันนี้

11 ต.ค. 2562 เวลา 08:10 น. 2,124 ครั้ง
Advertisement

เปิดลงทะเบียน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2563 เริ่มลงทะเบียนแล้ววันนี้


Advertisement

เปิดลงทะเบียน เงินอุหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2563 เริ่มลงทะเบียนแล้ววันนี้


วันที่ 8 ต.ค.62 นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมาก โดยเพราะคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง หลัง เพจ เงินอุดหนุนแรกเกิดจากรัฐบาล ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรเเรกเกิด ปีงบประมาณ2563(1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63) โดยมีรายละเอียดว่า
เปิดลงทะเบียน เงินอุหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2563 เริ่มลงทะเบียนแล้ววันนี้
 
เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย 
1.แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) 
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 3.บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง 
4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด 
5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)  7.กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม) 8.สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
(ข้อ1.เเละ2. ขอรับได้ที่ ที่ลงทะเบียน )
ขอบคุณข่าวจาก : เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

^