งานราชการล่าสุด

การทวงถามหนี้ สามารถทวงถามหนี้ ได้ไม่เกิน 1 ครั้ง/ 1 วัน

24 ส.ค. 2562 เวลา 22:15 น. 985 ครั้ง
Advertisement

การทวงถามหนี้ สามารถทวงถามหนี้ ได้ไม่เกิน 1 ครั้ง/ 1 วัน


Advertisement
เพจ กลุ่มงานกำกับการทวงถามหนี้ กรมการปกครอง ได้เผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการทวงหนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
....................
ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ 
เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ 

มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลใช้บังคับในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป) 
ใช้บังคับกับ “ผู้ทวงถามหนี้” ตามนิยามในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เท่านั้น ดังนี้
1. เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ
2. ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
3. ผู้จัดให้มีการเล่นพนันเป็นปกติธุระตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
4. เจ้าหนี้อื่นซึ่งมีสิทธิรับชำระหนี้อันเกิดจากการกระทำที่เป็นทางการค้าปกติ หรือเป็นปกติธุระของเจ้าหนี้
5. ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ตามข้อ 1-4
6. ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการทวงถามหนี้
7. ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
8. ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
****ให้ติดต่อลูกหนี้ หรือ บุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ “ได้ทราบ” การทวงถามหนี้ ไม่เกิน 1 ครั้งต่อ 1 วัน ***

หากมีข้อสงสัยประการใด 
ติดต่อ กลุ่มงานกำกับการทวงถามหนี้ 
ส่วนอำนวยความเป็นธรรม
สำนักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง 
โทร : 02-356-9660 (ในวันและเวลาราชการ)

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^