งานราชการล่าสุด

ประกาศ! หลักเกณฑ์และเงื่อนไข บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รับโอน เลื่อนขั้นฯ ปี 2562

14 พ.ค. 2562 เวลา 23:55 น. 7,118 ครั้ง
Advertisement

ประกาศ! หลักเกณฑ์และเงื่อนไข บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รับโอน เลื่อนขั้นฯ ปี 2562


Advertisement
วันที่ 13 พ.ค. นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งหนังสือถึง ประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ทุกจังหวัด และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา (ก.เมืองพัทยา) เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562


       เนื่องจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) มีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 61 ให้ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 จึงกำหนดให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวในทุกจังหวัด แต่หากหน่วยงานใดมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแตกต่างจากที่ส่วนกลางประกาศ  ให้เสนอ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาแล้วแต่กรณี เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันอ่านประกาศคลิกที่นี่

       ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

       ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562

       ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562

ข่าวจาก @ ผู้นำท้องถิ่นออนไลน์

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^