งานราชการล่าสุด

กกต.เตือน ใครไม่ไปเลือกตั้ง 24 มี.ค.62 คุณจะเสียสิทธิ 5 ข้อ รีบอ่านด่วนที่สุด!!!!

10 มี.ค. 2562 เวลา 18:34 น. 3,482 ครั้ง
Advertisement

กกต.เตือน ใครไม่ไปเลือกตั้ง 24 มี.ค.62 คุณจะเสียสิทธิ 5 ข้อ รีบอ่านด่วนที่สุด!!!!


Advertisement
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ย้ำ! ผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ตรวจสอบรายชื่อ-หน่วยเลือกตั้ง ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 17 มี.ค. นี้ เตือน!! ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะทำให้ถูกจำกัดสิทธิ 5 ประการ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้งไว้แล้วนั้น จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง ตามที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเองและข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ดังนี้

1. หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (เอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน) ซึ่งจัดส่งแล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มีนาคม 2562

2. เว็บไซต์ www.khonthai.com

3. แอพพลิเคชัน Smart Vote

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำว่า ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น เพราะไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้ และหากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะทำให้ถูกจำกัดสิทธิ 5 ประการ คือ

1. การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.

2. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรับเลือกเป็น ส.ว.

3. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภา ฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา

5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งปฏิบัติดังนี้
สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นจะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

โดยทำเป็นหนังสือ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส.1/8) ที่เว็ปไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th

โดยระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ซึ่งสามารถแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (17-23 มี.ค.62) หรือ ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (25-31 มี.ค.62) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร.สายด่วน กกต. 1444

ขอบคุณข่าวจาก @ MTHAI

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^