งานราชการล่าสุด

บัตรผู้มีรายได้น้อย ได้สิทธิอะไรบ้าง เช็คสิทธิผู้มีรายได้น้อย (ดูรายละเอียด)

21 พ.ย. 2561 เวลา 11:09 น. 6,579 ครั้ง
Advertisement

บัตรผู้มีรายได้น้อย ได้สิทธิอะไรบ้าง เช็คสิทธิผู้มีรายได้น้อย (ดูรายละเอียด)


Advertisement
ข่าวเพิ่มเงินให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้มีรายได้น้อยสำหรับผู้สูงอายุ  จากการที่มีกระแสแชร์ในโลกออนไลน์ในขณะนี้ ล่าสุด รัฐบาลนั้นได้มีมาตรการช่วยเหลือมากมายสำหรับผู้มีรายได้น้อย  โดย มาตรการล่าสุดของคณะรัฐมนตรี ที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นอีกครั้งที่มีการ "เติมเงิน" ลงไป โดยให้เหตุผลกำกับ คือเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยได้อย่างยั่งยืน 

มาดูว่ารัฐให้เพิ่มอะไรบ้าง
  • มาตรการเพิ่มเติม โดยการอนุมัติของ ครม. เมื่อ 20 พ.ย. ที่ได้ทุกคนคือ 
  • ค่าใช้จ่ายปลายปี ให้เปล่าคนละ 500 บาท มีผู้ได้รับสิทธิ์ 14.5 ล้านคน ใช้งบประมาณ 7,250 ล้านบาท จากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
  • มาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้าและน้ำประปา 10 เดือน ธ.ค.2561 - ก.ย.2562 ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท และค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน ถ้าใช้เกินจะต้องจ่ายเองเต็มจำนวน ใช้งบประมาณ 27,060 ล้านบาท จากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
  • มาตรการเฉพาะผู้สูงอายุ แบ่งเป็น ค่าเดินทางรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้อายุ 65 ปีขึ้นไป 1,000 บาท โดยผู้ได้รับสามารถถอนเป็นเงินสดได้ ใช้งบประมาณ 3,500 บาท จากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
  • และมาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีรายได้น้อย 400 บาท/เดือน ระหว่าง ธ.ค.61- ก.ย.62 ใช้งบประมาณ 920 ล้านบาท จากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
  • ขณะที่มาตรการเฉพาะกลุ่มอีกอย่างที่จะมีผลในเดือน ธ.ค.นี้ คือ การให้ส่วนลดวินจักรยานยนต์รับจ้าง เติมน้ำมัน 3 บาท/ลิตร คาดว่าจะเริ่ม 15 ธ.ค.61 เมื่อรวมกับวงเงินช่วยเหลือเดิมทำให้สถานะของบัตรฯ ตอนนี้ครอบคลุม ทั้งเงินช่วยเหลือ ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค, ค่าเดินทาง, ค่าน้ำ-ไฟ และค่าเช่าบ้าน (ผู้สูงอายุ)
  • มาตรการเดิม ให้วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบเพื่อการเกษตร 200-300 บาท/เดือน (ขึ้นกับรายได้ต่อปี) , ส่วนลดค่าก๊าซ 45บาท/3 เดือน
  • ค่าใช้จ่ายเดินทาง รถเมล์-รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน, ค่ารถ บขส. 500 บาท/เดือน, ค่ารถไฟ 500 บาท/เดือน ใช้งบประมาณรวม 41,940 ล้านบาท

เช็คสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อย โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ,โครงการสวัสดิ์การแห่งรัฐ


ที่เว็บไซต์ http://welfare2560.epayment.go.th/

คำค้นที่ใกล้เคียง
เช็คสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อยรอบ2 , เช็คสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อยรอบ3 , ตรวจสอบสิทธิผู้มีรายได้น้อย 2561 , ตรวจสอบผู้มีรายได้น้อย 2561 , www postsod com ตรวจ สอบ ผู้ มี ราย ได้ น้อย ,
www.epayment.go.th ตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อย , www.fpo.go.th ตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อย , www.epayment.go.th ผู้มีรายได้น้อย

ข้อมูลจาก workpoint news 


Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^