งานราชการล่าสุด

สพฐ.รับสมัครครูผู้ช่วย เกือบ 4 พันอัตรา เปิดสอบ 216 เขต 64 วิชา

17 ก.พ. 2559 เวลา 19:40 น. 8,625 ครั้ง

สพฐ.รับสมัครครูผู้ช่วย เกือบ 4 พันอัตรา เปิดสอบ 216 เขต 64 วิชานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
สพฐ.รับสมัครครู ผช.เกือบ 4 พันอัตรา เปิดสอบ 216 เขต 64 วิชาถึง 21 ก.พ. "สุเทพ"เผยสมัครวันแรก 1.5 พันคน 

          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือ มีเหตุพิเศษ ว16 ครั้งที่ 1/2559 โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ประเมินประวัติและผลงาน วันที่ 29 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันที่ 12 มีนาคม และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 มีนาคม โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เปิดสอบทั้งหมด 216 เขต แบ่งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 173 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 42 เขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) โดยมีตำแหน่งว่าง 3,955 อัตรา ใน 64 กลุ่มวิชา ซึ่งปรากฏว่าวันแรกมีผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกรวม 1,493 คน

          นายสุเทพกล่าวต่อว่า สำหรับ 64 กลุ่มวิชา ที่เปิดรับ มีดังนี้ ภาษาไทย 365 อัตรา สมัคร 31 คน ภาษาอังกฤษ 445 อัตรา สมัคร 93 คน จีน 88 อัตรา สมัคร 4 คน ญี่ปุ่น 16 อัตรา สมัคร 480 ภาษาเกาหลี 3 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร ภาษาฝรั่งเศส 3 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร ภาษาเวียดนาม 4 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร ภาษาลาว 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร คณิตศาสตร์ 397 อัตรา สมัคร 66 คน วิทยาศาสตร์ 205 อัตรา สมัคร 169 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 95 อัตรา สมัคร 29 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร เคมี 43 อัตรา สมัคร 8 คน ชีววิทยา 47 อัตรา สมัคร 12 คน ฟิสิกส์ 52 อัตรา สมัคร 2 คน สังคมศึกษา 420 อัตรา สมัคร 227 คน สุขศึกษาและพลศึกษา 6 อัตรา สมัคร 6 คน พลศึกษา 254 อัตรา สมัคร 116 คน สุขศึกษา 25 อัตรา สมัคร 10 คน ศิลปศึกษา 96 อัตรา สมัคร 16 ศิลปกรรม 2 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร จิตรกรรม 2 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร ทัศนศิลป์ 11 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร นาฏศิลป์ 87 อัตรา สมัคร 14 คน ดนตรี 65 อัตรา สมัคร 10 คน ดนตรีสากล 47 อัตรา สมัคร 4 คน ดนตรีไทย 24 อัตรา สมัคร 3 คน

          นายสุเทพกล่าวด้วยว่า ดนตรีพื้นเมือง 2 อัตรา สมัคร 1 คน ดุริยางคศิลป์ 4 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 อัตรา สมัคร 5 คน อุตสาหกรรมศิลป์ 56 อัตรา สมัคร 22 คน ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 อัตรา สมัคร 1 คน เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร วิศวกรรมไฟฟ้า 3 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร วิศวกรรมอุตสาหการ 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร วัสดุศาสตร์ 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร เกษตรกรรม 66 อัตราสมัคร 31  คน คหกรรม 60 อัตรา สมัคร 29 คน งานช่าง 5 อัตรา 1 คน การเงิน/บัญชี 47 อัตรา สมัคร 30 คน การเงินการธนาคาร 1 อัตรา ยังไม่มี ผู้สมัคร บริหารธุรกิจ 10 อัตรา สมัคร 13 คน ธุรกิจศึกษา 2 อัตรา 1 คน การจัดการทั่วไป 18 อัตรา สมัคร 10 คน การตลาด 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร บริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร คอมพิวเตอร์ 294 อัตรา 310 คน สารสนเทศทั่วไป 2 อัตรา สมัคร 2 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร ปฐมวัย 255 อัตรา สมัคร 105 คน ประถมศึกษา 126 อัตรา สมัคร 21 คน เทคโนโลยีการศึกษา 31 อัตรา สมัคร 9 คน วัดและประเมินผลการศึกษา 10 อัตรา สมัคร 3 คน จิตวิทยาและการแนะแนว 36 อัตรา สมัคร 8 คน วารสารศาสตร์ 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร แนะแนว 17 อัตรา สมัคร 2 คน บรรณารักษ์ 30 อัตรา สมัคร 8 คน โสตทัศนศึกษา 8 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร การศึกษาพิเศษ 21 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร กายภาพบำบัด 4 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร กิจกรรมบำบัด 2 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร ช่างทองหลวง 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร ทางสังคมศาสตร์ 22 อัตรา สมัคร 54 อัตรา

          "สำหรับยอดสมัครในวันแรก ถือว่าปกติ เพราะบางคนรอเตรียมเอกสาร และจะมาสมัครมากๆ ในวันท้ายๆ สำหรับผู้สมัครจะต้องมีหนังสือพิมพ์มติชนรายวันคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด คือ จะต้องเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาที่จะเข้ารับการคัดเลือก และต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย และปัจจุบันยังคงปฏิบัติงานอยู่ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 ปี จึงจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาได้" นายสุเทพกล่าว

ขอบคุณรูปจาก http://www.kruwandee.com/news-id30736.html
ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 18 ก.พ. 2559 (กรอบบ่าย)

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 129 อัตรา


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงาน 164 อัตรา


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 43 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


หนังสือ สรุปครบตรงประเด็น เตรียมสอบ ก.พ.


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^