งานราชการล่าสุด

กศน.เปิดสอบครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ( ไม่ต้องมีวุฒิครู ) เปิดรับสมัคร 20 - 24 กรกฎาคม 2558

17 ก.ค. 2558 เวลา 18:49 น. 14,574 ครั้ง
Advertisement

กศน.เปิดสอบครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ( ไม่ต้องมีวุฒิครู ) เปิดรับสมัคร 20 - 24 กรกฎาคม 2558


Advertisement
ประกาศสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูประจาศูนย์การเรียนชุมชน

 

ตำแหน่งว่างที่สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูประจาศูนย์การเรียนชุมชน

  1. 1.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังโป่ง จำนวน 1 อัตรา

  2. 1.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีเทพ จำนวน 1 อัตรา


รวมจานวน 2 อัตรา

 

ค่ำตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราตามวุฒิปริญญาตรี ตามที่ ก.พ.กำหนด และต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนักศึกษา ๑ ห้องเรียน จำนวน 60 คน และไม่เกิน 66 คน ทุกภาคเรียน ถ้ำ ๑ ห้องเรียน มีนักศึกษาน้อยกว่า 60 คน ให้จ่ายค่ำตอบแทนตามรายหัวนักศึกษาในอัตรารารายหัวละ ไม่เกิน ๑๕๐ บาท

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูประจาศูนย์การเรียนชุมชน

  1. ผู้สมัครเข้ารับกำรสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  2. 3.1 มีสัญชาติไทย

  3. 3.2 มีอำยุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์


3.3.4 มีวุฒการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชำชีพครู เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนแล้ว ต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้มีใบประกอบวิชำชีพครูภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

  1. หากปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในการสมัคร จะตัดสิทธิ์ในการแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน


 

วัน เวลา สถานที่ และเอกสารในการสมัคร

  1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับกำรสอบคัดเลือกให้ติดต่อขอรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยรับสมัคร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ดังนี้

  2. 1) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังโป่ง

  3. 2) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีเทพ


โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2558 ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม


Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^