งานราชการล่าสุด

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เงินเดือน 19,250 บาท รับสมัคร 22 - 14 ส.ค. 2558

15 ก.ค. 2558 เวลา 22:12 น. 5,507 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เงินเดือน 19,250 บาท รับสมัคร 22 - 14 ส.ค. 2558นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากร หรือการบริหารงานบุคคล จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองจาก ก.พ.
2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันปิด รับสมัคร

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
แบบปรนัย
(1) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (60 คะแนน)
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)
แบบอัตนัย
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) (100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ :     การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และ สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง


เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียด

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^