งานราชการล่าสุด

ธกส. รับสมัคร 140 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 ช่วง รับนักศึกษาฝึกงาน เปิดรับสมัคร 30 มิ.ย. 2558

11 มิ.ย. 2558 เวลา 18:20 น. 12,449 ครั้ง
Advertisement

ธกส. รับสมัคร 140 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 ช่วง รับนักศึกษาฝึกงาน เปิดรับสมัคร 30 มิ.ย. 2558


Advertisement
ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและกำหนดการยื่นความประสงค์เป็นนักศึกษาฝึกงาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร
กำหนดการยื่นความประสงค์สมัครเป็นนักศึกษาฝึกงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
โดยแบ่งช่วงดังนี้

1-page-001

1-page-002

1-page-003
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะฝึกงาน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ให้ดาเนินตามขั้นตอนดังนี้
1. ให้สถาบันทาหนังสือถึง ธ.ก.ส. ขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน
เรียน... ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มงานทุนการศึกษา (นักศึกษาฝึกงาน) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ชั้น 1)
ที่อยู่ เลขที่ 469 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
2. Download ใบสมัครจาก www.baac.or.th กรอกรายละเอียดและติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
ให้ครบถ้วน รวบรวมเอกสารประกอบด้วย
1. ประวัติย่อ
2. Transcript ฉบับไม่สมบูรณ์
3. สาเนาใบประกาศนียบัตร รางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
1. คุณกุญชรี ผสารพจน์ โทร. 02-280-0180 ต่อ 3184
2. คุณฤทัยชนก ท้วมผึ้ง โทร. 02-280-0180 ต่อ 3183

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^