งานราชการล่าสุด

กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา

20 มิ.ย. 2567 เวลา 16:33 น. 32,599 ครั้ง

กรมการปกครอง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2567 

ประกาศกรมการปกครอง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2567
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
1.1 นิติกร จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง 16,500 - 18,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

1.2 นักวิชาการเงินและปัญชี จำนวน 90 อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง 16,500 - 18,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างนที่เทียบได้ในระดับเดียวก้น ในสาขาวิชาการปัญชี สาขาวิชาบริหรธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

1.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง 16,500 - 18,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ็นทีเทียบได้ในระดับเดียวก้น ในสาขาวิชาใดวิชาหง ทางคอมพิวเตอร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

1.4 นักวิชาการพัสดุจำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง 16,500 - 18,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างนที่เทียบได้ในระดับเดียวก้น ในสาขาวิชาการปัญชี สาขาวิชาบริหรธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
1.5 เจ้าหน้าที่ปกตรอง จำนวน 50 อัตรา
อัตราเงินเตือน ระหว่าง 12,650 - 13,920 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวก้น ในทุกสาขาวิชา หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือเยบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา และ
3. เป็นผู้สอบผ่นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียปัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) นุปริญญา หรือประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูง
กว่า ของสำนักงาน ก.พ.

1.6 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเตือน ระหว่าง 12,650 - 13,920 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระตับเดียวก้นใน
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลโทรคมนาคม และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียปัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างนทีเทียบได้ในระตับเดียวก้น
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และ
3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียปัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

1.7 นายช่างไฟฟ้า จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเตือน ระหว่าง 12,650 - 13,920 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สขาวิชาเทคนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียปัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขวิชาเทคโนโลอิเล็กทรอนิกส์ สาขวิชาเทคโนโลโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหงทางไฟฟ้ากำลัง ทาง
เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง หรือทางคอมพิวเตอร์ และ
3. เป็นผู้สอบผ่านกรวัดความรู้ความสามารถทั่ว'ป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปภท. นุปริญญา หรือประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูง
กว่า ของสำนักงาน ก.พ.
 

2.การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 

ประกาศรับสมัคร | เว็บไซต์สมัครสอบ


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


สอศ.เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 423 อัตรา


กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^