งานราชการล่าสุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 39 อัตรา

15 มิ.ย. 2567 เวลา 14:09 น. 3,023 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 39 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 39 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2567


ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567
ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะดำเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

2. อัตราเงินเดือน

- ปริญญาตรี 22,690 บาท
- ปริญญาโท 25,440 บาท

3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้มีสิทธิสมัครสอบ
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย
ว่าด้วย ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน
หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยหรือออกด้วย
เหตุผลอย่างอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้บรรจุแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติตาม (1) , (2) , (8) , (9) และ (10)
(1 1) ผู้สมัครเพศชายจะต้องผ่นการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ณ วันที่สมัครสอบแข่งขัน
3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่รับสมัครปรากฏอยู่ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบท้ายนี้
3.3 ผู้สมัครสอบจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทางภาษา ที่มีผู้กำกับดูแล
การสอบเท่านั้น และผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันทดสอบที่มีการทดสอบจนถึง
วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยผลการทดสอบทางภาษาจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้


4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

4.1 รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 รับสมัคร
วันจันทร์ - วันศุกร์ ภาคเข้า เวลา 08.30 - 11.30 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบ และเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน
ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์ รายละเอียดการประกาศรับสมัคร ดังนี้

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


สอศ.เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 423 อัตรา


กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^