งานราชการล่าสุด

ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ 100 คน ตั้งแต่บัดนี้ - 7 มิถุนายน 67

18 พ.ค. 2567 เวลา 11:42 น. 7,344 ครั้ง

ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ 100 คน ตั้งแต่บัดนี้ - 7 มิถุนายน 67นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ 100 คน ตั้งแต่บัดนี้ - 7 มิถุนายน 2567

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่นที่ 78 ประจำปีการศึกษา 2567
ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่นที่ 78 ประจำปีการศึกษา 2567
ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จำนวน 100 คน จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้
1. คุณวุฒิการศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
(สายสามัญ/กศน.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยกรรม
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปีดรับสมัคร
(เกิดระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2542 - 7 มิถุนายน 2550)
2.3 เพศขายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทาง
ราชการรับรองว่าพันจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพันจากการตรวจเลือก
ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำกรแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่น
ที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสตง
2.4 สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เต็มเวลา
2.5 มีใจรักในการให้บริการ
2.6 เป็นผู้เสื่อมใส่ในการปกค ระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
2.7 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตังต่อไปนี้
2.7.1 โรคเรื้อน
2.7.2 วัณโรคในระยะอันตราย
2.7.3 โรคเท้าช้างโนระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2.7.4 โรคยาเสพติตให้โทษอย่างร้ายแรง
รวมถึงโรตอื่นใตที่มีผลต่อการเรียนให้คณะกรรมการการสอบคัดเลือกเป็นผู้พิจารณาและให้
ผลการพิจารณาถือเป็นที่สุด
2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันตี
2.9 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินสันพ้นตัว
2.10 ไม่เป็นบุตคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลลัมละลายทุจริต
2.11 ไม่เคยถูกลงโทษห้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ
2.12 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือบริษัท มหาชน จำกัด เพราะกระทำผิดวินัย หรือทุจริตห่อหน้าที่
2.13 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงาน
ไว้ก่อน หรือต้องหาศตียาญาอันมิใช่ความผิดลทุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโตยประมาท
2.14 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโตยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ใด้จากการกระทำโดยประมาท หรือความผิดลทุโทษ
2.15 ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครสอบศัตเลือก หากตรวจสอบพบ
ภายหลังจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โตยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัต จะให้ออกทันที
และจะดำเนินคตีอาญาตามกฎหมายต่อไป
 

3. การสมัครสอบ

3.1 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2567
3.2 ผู้สนใจสามารถบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 109 อัตรา


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^