งานราชการล่าสุด

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2567

16 พ.ค. 2567 เวลา 15:52 น. 29,406 ครั้ง

กรมราชทัณฑ์  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2567นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

กรมราชทัณฑ์  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2567

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 
ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด กรมราชทัณฑ์ 
 

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ

1.1ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 102 อัตรา

1.1.1 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
- ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก  32 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายใน
วันสอบแช่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด
อัตราเงินเดือน 16,500- 18,150 บาท โดยให้เป็นไปตามการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรม กำหนด


1.1.2 ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
- ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก 26 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
หรือจิตวิทยาคลินิก และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายใน
วันสอบแข่งขันเพื่อวัดความหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด
อัตราเงินเดือน 16,500- 18,150 บาท โดยให้เป็นไปตามการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรม กำหนด

1.1.3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
- ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก 14 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิซา และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. ระดับอนุปริญญา หรือระดับ ปวส. ขึ้นไป
ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์
ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด


1.1.4 ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงาน
ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก 30 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค - ขึ้นไป ตามหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์
 

2. การรับสมัครสอบ

 กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
 

ประกาศรับสมัคร | เว็บไซต์รับสมัคร 


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 109 อัตรา


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^