งานราชการล่าสุด

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุป็นพนักงาน ประจำปี 2567 จำนวน 21 อัตรา

10 พ.ค. 2567 เวลา 12:00 น. 10,541 ครั้ง

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุป็นพนักงาน ประจำปี 2567 จำนวน 21 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2567 จำนวน 21 อัตรา 

ประกาศการเคหะแห่งชาติ

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรถุเป็นพนักงาน ประจำปี 2567

การเคทะแห่งชาติ (กช.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก แก่ผู้อยู่อาศัย ทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาผู้อยู่
อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ประชาชนที่ประสงค์จะมีเดหะของตนเอง หรือผู้ที่ประสงค์จะร่วมดำเนินกิจกรรมกับการเคทะแห่งชาติใน
การจัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซี้อ หรือซื้อ และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง อาคารหรือ
จัดหาที่ดิน การปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรม เพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคมที่ดีขึ้น
การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงาน
บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการเคทะแห่งชาติ ตามแผนการบรรจุฬนักงาน ประจำปี 2567 จำนวน 21 อัตรา
มีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. พนักงานจัดการทรัพย์สิน
3. พนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานผังเมือง)
4. พนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน)
5. พนักงานการเงินและบัญชี
6. นักบัญชี
7. ช่างเทคนิค (ก่อสร้างโยธา/สถาปัตยกรรม)
8. ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์)

รวม 21 อัตรา

2. วิธีการรับสมัคร และการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

2.1 ผู้สนใจต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนสมัคร พร้อมทั้ง
ปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการสมัครทางระบบรับสมัครออนไสน์ ทากยืนยัน
การส่งใบสมัครแล้ว การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือทำการสมัครใหม่โดยเด็ดขาด
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2.2 ผู้สนใจสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบ
รับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามรูปแบบที่การเคทะแห่งชาติกำหนด
เว็บไซต์ https://sha jobthaigov.com หัวช้อ "การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงาน ประจำปี 2567" ภายในวันที่ 15 - 31 พฤษภาคม 2567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้น
วันหยุดราชการ (วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์ เวลา 00.00 น. และวันที่
31 พฤษภาคม 2567 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์ เวลา 20.30 น.) และชำระเงินได้ ถึงเวลา 22.00 น.
2.3 หลังจากสมัครและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
(Bill Payment) จากระบบ และนำไปชำระเงินได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 109 อัตรา


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^