งานราชการล่าสุด

กรมสรรพากร รับสมัครพนักงาน 25 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 26 เมษายน 2567

23 เม.ย. 2567 เวลา 12:37 น. 2,810 ครั้ง

กรมสรรพากร รับสมัครพนักงาน 25 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 26 เมษายน 2567นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

กรมสรรพากร รับสมัครพนักงาน 25 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 26 เมษายน 2567

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค 2 และหน่วยงานในสังกัด
ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค 2 จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค 2 และหน่วยงานในสังกัด จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย
ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี และพนักงานธุรการ รายละเอียดดังนี้
 

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี
หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านวิซาการสรรพากร วิชาการภาษี วิชาการเงินและบัญชี การตรวจสอบภาษี การจัดเก็บภาษี
และการบริการผู้เสียภาษี หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ
ของสำนักงานสรรพากรภาค 2  และหน่วยงานในสังกัด
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จำนวน 22 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง


1.2 คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ
หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี การบริการผู้เสียภาษี งานบันทึกข้อมูลและใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์
งานธุการ และงานสารบรรณ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ
และตรวจสอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เดือนละ 2,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
 

2.การรับสมัคร

2.1 วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 ดังนี้
(1) สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐาน
การสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS จ่าหน้าช่องถึง สำนักงานสรรพากรภาค 2 ส่วนบริหารงานทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 เลขที่ 2884/1 , อาคารมนูญผล 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ให้วงเล็บมุมชองจดหมายว่า "สมัครลูกจ้างชั่วคราว" ไปรษณีย์
ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปีครับสมัคร และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 2
ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับพิจารณา
ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 2 ก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการ
พิจารณาเช่นเดียวกัน
(2) การให้เลขประจำตัวผู้สมัคร จะเรียงเลขประจำตัวผู้สมัคร ตามวันเวลาที่จัดส่ง
เอกสารมาที่สำนักงานสรรพากรภาค 2 ทั้งนี้ การสมัครลูกจ้างชั่วคราวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ประการับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^