งานราชการล่าสุด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2567

16 มี.ค. 2567 เวลา 09:44 น. 8,458 ครั้ง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2567นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2567

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2567 (ส่วนภูมิภาค)
ด้วยกรมกิจการเต็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

#1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์) จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย) จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่ง นักพัฒนาการเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี) จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม) จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย) จำนวน 1 อัตรา
 6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง) จำนวน 1 อัตรา
 7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี) จำนวน 1 อัตรา
 8. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง) จำนวน 1 อัตรา
 9. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง) จำนวน 1 อัตรา
 10. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 1 อัตรา
 11. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี จังหวัดปัตตานี) จำนวน 1 อัตรา
 12. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จังหวัดสงขลา) จำนวน 1 อัตรา
 13. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 1 อัตรา
 14. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น) จำนวน 1 อัตรา
 15. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 1 อัตรา
 16. ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 (สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 1 อัตรา
 17. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 1 อัตรา
 18. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี) จำนวน 1 อัตรา
 19. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี) จำนวน 1 อัตรา
 20. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี) จำนวน 1 อัตรา
 21. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 1 อัตรา
 22. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม (สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 1 อัตรา
 23. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท) จำนวน 1 อัตรา
 24. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) จำนวน 1 อัตรา
 25. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย) จำนวน 1 อัตรา
 26. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์) จำนวน 1 อัตรา
 27. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน 1 อัตรา
 28. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว) จำนวน 1 อัตรา
 29. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร) จำนวน 1 อัตรา
 30. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม) จำนวน 1 อัตรา
 31. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน) จำนวน 1 อัตรา
 32. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี) จำนวน 1 อัตรา
 33. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี) จำนวน 1 อัตรา
 34. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด) จำนวน 1 อัตรา
 35. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี) จำนวน 1 อัตรา
 36. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 1 อัตรา
 37. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท) จำนวน 1 อัตรา
 38. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี) จำนวน 1 อัตรา
 39. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น) จำนวน 1 อัตรา
 40. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น) จำนวน 1 อัตรา
 

#2.การรับสมัคร

2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครพิมพ์ใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 พร้อมกรอกรายละเอียด
ในใบสมัครด้วยลายมือตัวเองให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ 3.2 และยื่นใบสมัครได้
ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ทั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้
(1) สมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1ในวันและเวลาราชการ

(2 สมัครทางไปรษณีย์ จัดส่งไปยัง สถานที่จัดส่งใบสมัครของแต่ละตำแหน่ง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1และเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า "สมัครสอบพนักงานราชการ
ส่วนภูมิภาค" โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
จำกัด เป็นต้น เป็นผู้ส่งเอกสารด่วนพิเศษ (EMS) ในวันและเวลาราชการ
ทั้งนี้ จะถือวันและเวลาที่ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุต้นทางประทับตรารับฝาก
เป็นวันที่สมัครสอบ และเอกสารที่ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุต้นทางประทับตรารับฝากก่อนเวลา 08.30 น.
ของวันที่ 25 มีนาคม 2567 และหลังเวลา 16.30 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2567 จะไม่ได้รับการพิจารณา
กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะเรียงลำดับเลขประจำตัวผู้สมัคร โดยเรียงลำดับ
จากเอกสารการสมัครที่ยื่นด้วยตนเอง ตามด้วยเอกสารการสมัครที่ส่งทางไปรษณีย์ของแต่ละวัน
 

ประกาศรับสมัคร


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 129 อัตรา


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงาน 164 อัตรา


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 43 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


หนังสือ สรุปครบตรงประเด็น เตรียมสอบ ก.พ.


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^