งานราชการล่าสุด

((ผลสอบประกาศแล้ว)) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เช็กรายชื่อได้ที่นี่

01 มี.ค. 2567 เวลา 15:24 น. 3,527 ครั้ง

((ผลสอบประกาศแล้ว)) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน  เช็กรายชื่อได้ที่นี่นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

((ผลสอบประกาศแล้ว)) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เช็กรายชื่อได้ที่นี่

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านทันตสาธารณสุข)
นักโภชนาการปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
โภชนากรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา)
และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ต้านไฟฟ้า)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านทันตสาธารณสุข นักโภชนาการปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) โภชนากรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) และไต้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไปแล้ว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น
บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งฯ และตรวจสอบ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งฯ ดังนี้

1. รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเ เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งฯ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
2. การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่ วไป (ภาค ก.พิเศษ) ครั้งที่ 1
ของสำนักงาน ก.พ.
2.1 ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งฯ ในครั้งนี้
ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. (ตามที่ระบุ
ไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.
ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๗
(ภาค ก. พิเศษ) ครั้งที่ 2 โดยรับสมัครในวันที่ 8-14 มีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์ https:/jiob2.0csc.go.th
หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2"
กรณีที่ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งฯ
ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. (ตามที่ระบุ
ไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง) แล้ว ไม่ต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.พิเศษ)
ของสำนักงาน ก.พ. อีก

2.2 ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ
ประจำปี 2567 (ภาค ก.พิเศษ) ครั้งที่ 2 เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้ว
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ สามารถพิมพ์
หนังสือรับรองผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อนำไปใช้ในการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ได้
ทั้งนี้ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ (ภาค ค.) จะต้องเป็น
ผู้ที่สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ให้ทราบทางเว็บไซต์ https://moph.jobthaigov.com
ในโอกาสต่อไป
 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน | เว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 129 อัตรา


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงาน 164 อัตรา


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 43 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


หนังสือ สรุปครบตรงประเด็น เตรียมสอบ ก.พ.


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^