งานราชการล่าสุด

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20– 27 กุมภาพันธ์

01 ก.พ. 2567 เวลา 08:04 น. 612 ครั้ง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)  เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20– 27 กุมภาพันธ์นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)  เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20– 27 กุมภาพันธ์ 2567


ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์  ฝ่ายกู้ยืม  ดังนี้
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์    กลุ่มงานสนับสนุนสถานศึกษา  
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office และใช้สื่อ Social ได้อย่างดี
4. มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบ
5.  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์    กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ   
จำนวน 1 อัตรา     
เงินเดือน  18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office และใช้สื่อ Social ได้อย่างดี
4. มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบ
5.  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี


3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์    กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ   
จำนวน 2 อัตรา   
เงินเดือน  18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office และใช้สื่อ Social ได้อย่างดี
4. มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบ
5.  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี   ฝ่ายคดี  ดังนี้   
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี   กลุ่มงานขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย    
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
3. มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
4. มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office ได้อย่างดี

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี   
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน  18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 23 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์
3. มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office ได้อย่างดี

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี  ฝ่ายบังคับคดี   
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน  18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 23 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์
3. มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office ได้อย่างดี

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ฝ่ายบริหารหนี้ 1  
 จำนวน 5 อัตรา     
เงินเดือน  18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 22 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office ได้อย่างดี
4.  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี

8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี   ฝ่ายบัญชี   
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือการจัดการ
3. สามารถใช้ Microsoft Office ได้

9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ    
จำนวน 1 อัตรา   
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office และใช้สื่อ Social ได้อย่างดี
4.  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรอง ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี
5. มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีใจรักการใหบริการ
 

การรับสมัครสอบ

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://slf.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 129 อัตรา


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงาน 164 อัตรา


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 43 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


หนังสือ สรุปครบตรงประเด็น เตรียมสอบ ก.พ.


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^