งานราชการล่าสุด

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ -14 มีนาคม 2567

14 ก.พ. 2567 เวลา 14:56 น. 33,015 ครั้ง

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ -14 มีนาคม 2567นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ -14 มีนาคม 2567

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) จำนวน 164 อัตรา
1.2ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
1.3ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน  9 อัตรา
1.4ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 13 อัตรา
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ -14 มีนาคม 2567

2. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

2.1ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 1-4
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติในระบบรับรองคุณวุฒิสำนักงาน ก.พ. ได้ที่
https://accreditation.ocsc.go.th
2.2 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.
ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้
1) ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ผู้สมัครสอบต้องเป็น
ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
กรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษา
ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นเพิ่มอีก 1 ฉบับด้วย
 

2) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
กรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษา
ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นเพิ่มอีก 1 ฉบับด้วย
ทั้งนั้ ในกรณีผู้สมัครสอบที่อยู่ระหว่างรอผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถสมัคร
และเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเบียน) ได้ โดยผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) จะต้องนำหลักฐานว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
 
 

3.การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดังนี้
1) เปิดเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน หัวข้อ "การรับสมัครสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน"
 

รายละเอียดประกาศ  | เว็บไซต๋รับสมัคร


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 129 อัตรา


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงาน 164 อัตรา


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 43 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


หนังสือ สรุปครบตรงประเด็น เตรียมสอบ ก.พ.


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^