งานราชการล่าสุด

สกมช. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2567

08 ก.พ. 2567 เวลา 18:32 น. 3,833 ครั้ง

สกมช. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่  15 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2567นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

สกมช. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่  15 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2567

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

#1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ผู้อำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้างาน (สายงานไซเบอร์)
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้อำนวยการฝ่าย (สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. ผู้อำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้างาน (สายงานสนับสนุน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านไซเบอร์ ระดับ 1 - 3
จำนวน 20 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ 1 - 3
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านกฎหมาย ระดับ 1 - 3
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการจัดการ ระดับ 1 - 3
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

8. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการสื่อสารองค์กร ระดับ 1 - 3
 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

9. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการเงิน ระดับ 1 - 3
 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน บัญชี รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


10. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 1 - 3
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

11. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านโสตทัศนูปกรณ์ระดับ 1 - 3
 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

12. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการศึกษา ระดับ 1 - 3
 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เงินเดือนที่จะได้รับ
1. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป
 - ระดับ 1 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,500 บาท
 - ระดับ 2 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 26,500 บาท
 - ระดับ 3 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 37,000 บาท
2. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
 - ระดับ 1 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 31,200 บาท
- ระดับ 2 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 39,000 บาท
 - ระดับ 3 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 48,700 บาท
3. หัวหน้างาน อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 60,900 บาท
4. ผู้อำนวยการฝ่าย อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 76,200 บาท

#2.การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ที่เว็บไซต์  https://ncsa.thaijobjob.com/


ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.

หมวดหมู่ : ลูกจ้าง/จ้างเหมา

สกมช.

ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา


ท่าอากาศยานไทย(AOT)เปิดรับสมัครพนักงาน 426 อัตรา ประจำปี 2567


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


สพฐ.กำหนดรับสมัครสอบบรรจุศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2567


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 75 อัตรากรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา


สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 263 อัตรา


กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา


สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^