งานราชการล่าสุด

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อฯ จำนวน 126 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2566

01 ธ.ค. 2566 เวลา 09:53 น. 38,121 ครั้ง

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อฯ จำนวน 126 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2566นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อฯ จำนวน 126 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2566

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์)
ด้วยกรมสรรพากรจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงาน
ในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) จำนวน 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งพนักงานการภาษี นักวิชาการเงิน
และบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี และพนักงานธุรการ โดยดำเนินการ


1. ตำแหน่งที่รับสมัคร และเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง พนักงานการภาษี
หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการบริการผู้เสียภาษี ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ ของหน่วยงานในสังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จำนวน 26 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

1.2 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ ของหน่วยงานในสังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จำนวน 11 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

1.3 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ ของหน่วยงานในสังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จำนวน 6 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเตือนละ 15,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

1.4 ชื่อตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี
หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสรรพากร วิชาการภาษี วิขาการเงินและบัญชี การตรวจสอบภาษี การจัดเก็บภาษี และการบริการผู้เสียภาษี
หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ ของหน่วยงานในสังกัดกอยกลุ่ม/ศูนย์
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จำนวน 27 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเตือนละ 15,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

1.5 คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ
หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ต้านการจัดเก็บภาษี การบริการผู้เสียภาษี งานบันทึกข้อมูลและใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ งานธุรการ
และงานสารบรรณ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ
ของหน่วยงานในสังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จำนวน 56 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองขีพชั่วคราว
เดือนละ 2,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
 

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1) พนักงานการภาษี ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2) นักวิชาการเงินและบัญชี ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
4) พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
5) พนักงานธุรการ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 

3. การรับสมัคร

 วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2566 ดังนี้
1) สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ
รอบเช้าระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. รอบบ่ายระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนจำแนกตำแหน่งและประเมินผลกำลังคน ชั้น 16 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

2) สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา


ท่าอากาศยานไทย(AOT)เปิดรับสมัครพนักงาน 426 อัตรา ประจำปี 2567


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


สพฐ.กำหนดรับสมัครสอบบรรจุศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2567


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 75 อัตรากรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา


สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 263 อัตรา


กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา


สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^