งานราชการล่าสุด

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 83 อัตรา

26 ก.ย. 2566 เวลา 16:26 น. 5,659 ครั้ง

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 83 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 83 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 -11 ตุลาคม 2566


ประกาศ เรื่อง การรับสมัคค้ดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิปัติงาน
ด้วย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท. มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิปัติงานในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ" (ตามสัญญาจ้าง) ปฏิปัติงานประจำ ณ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค ณ ส่วนกลาง ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคและ
หอควบคุมการจราจรทางอากาศภูมิภาค โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับ

1.1 ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากรจัดการจราจรทางอากาศจากสถาปัน
ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. รับรอง (เอกสารแนบท้ายประกาศ 1) จำนวน 83 อัตรา
เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ดังนี้
รหัส 01 ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค (ส่วนกลาง) 8 อัตรา
รหัส 02 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสมุย 6 อัตรา
รหัส 03 หอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ 15 อัตรา
รหัส 04 หอควบคุมการจราจรทางอากาศนราธิวาส 4 อัตรา
รหัส 05 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเบตง 4 อัตรา
รหัส 06 หอควบคุมการจราจรทางอากาศตราด 4 อัตรา
รหัส 07 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเชียงราย 12 อัตรา
รหัส 08 หอควบคุมการจราจรทางอากาศน่าน 4 อัตรา
รหัส 09 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสุโขทัย 4 อัตรา
รหัส 10 หอควบคุมการจราจรทางอากาศแม่สอด 4 อัตรา
รหัส 11 หอควบคุมการจราจรทางอากาศขอนแก่น 3 อัตรา
หัส 12 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสกลนคร 2 อัตรา
รหัส 13 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเลย 2 อัตรา
รหัส 14 หอควบคุมการจราจรทางอากาศร้อยเอ็ด 6 อัตรา
รหัส 15 หอควบคุมการจราจรทางอากาศบรีรัมย์ 5 อัตรา
รหัส 16 ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต 15 อัตรา
รหัส 17 ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 4 อัตรา
รหัส 18 ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี 4 อัตรา
รหัส 19 ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 5 อัตรา
รหัส 20 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสมุย 6 อัตรา
รหัส 21 หอควบคุมการจราจรทางอากาศแม่ฮ่องสอน 4 อัตรา
รหัส 22 หอควบคุมการจราจรทางอากาศลำปาง 4 อัตรา
รหัส 23 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเพชรบูรณ์ 4 อัตรา
รหัส 24 หอควบคุมการจราจรทางอากาศแพร่ 4 อัตรา
รหัส 25 หอควบคุมการจราจรทางอากาศตาก 4 อัตรา
รหัส 26 หอควบคุมการจราจรทางอากาศนครพนม 2 อัตรา
รหัส 27 ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค (ส่วนกลาง) 8 อัตรา
รหัส 28 หอควบคุมการจราจรทางอากาศชุมพร 5 อัตรา
รหัส 29 หอควบคุมการจราจรทางอากาศตรัง 4 อัตรา
 

2.วิธีการสมัครและสถานที่รับสมัคร

1. ผู้ที่สนใจสมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต๋ บวท.
https:/www.aerothai.co.th หัวข้อ "ร่วมงานกับเรา"หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2285-9274
หรือ 0-2285-9269-71 ในเวลา 09.00 - 16.00 น.

2. การยื่นใบสมัค ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจโดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสาร
ประกอบการรับสมัตรตามข้อ 4 ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือช็อแล:รับรองความถูกต้องทุกฉปับ โดยมีวิธีการย็นใบสมัครดังนี้
2.1 ยืนใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ่ากัด เลขที่ 102
ซอยงามดูพลี นนพระรามสี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ณ ห้องประชุม B C ชั้น 1 อาคารอ่านวยการ
กรณีมอบอำนาจให้บุคคลนมานเอกสารการสมัคแทน ต้องมีใขมอบฮนาจพร้อมสำเนาปัตประจำตัวประชาชนของ
ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ และบัตรประจำาตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ
2.2 ส่งเอกสารการสมัคทางไปรษณีย์ไทย (ลงทะเบียน) เท่านั้น
ระบุ"ผู้รับ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (รับสมัครงาน)"
โดย บวท. จะพิจารณาวันเวลาการส่งเอกสารสมัครงานจากตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก
ไม่เกินวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 23.59 น.

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 320 อัตรา


กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา


กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อฯ จำนวน 126 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุฯ(นสต.) 5,000 อัตรา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา


กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 348 อัตรา


สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 63 อัตรา


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 100 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 655 อัตรา


ประกาศผลสอบ ก.พ.(ภาค ก) 2566 ตรวจสอบผลคะแนน


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^