งานราชการล่าสุด

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา

09 มิ.ย. 2566 เวลา 20:50 น. 2,016 ครั้ง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2566

ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทงเลือก จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิขาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ
ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิซาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

1.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือสูงกว่า
 

2. กำหนดการ และวิธีการรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
- ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไชต์ https://dtam.thaijobjob.com เลือกรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และเลือกหัวข้อ "สมัครสอบ"
 

3. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมการแพทย์แผ่นไทยและการแพทย์ทางเลือกจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 14 กรกฏาคม 2566 ทางเว็บไซต์
https://dtam.thajobjob.com หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 109 อัตรา


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^