งานราชการล่าสุด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่วันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2566

09 มิ.ย. 2566 เวลา 20:23 น. 10,135 ครั้ง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่วันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2566นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่วันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2566

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.2.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.3.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.5.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.6.นักจิตวิทยา(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.8. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.9.นักจิตวิทยา(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.10. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร1.13. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.14. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.15. พนักงานบริการ(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.16. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.17. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.18. ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงจังหวัดชลบุรี) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.19. ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 (สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชจังหวัดปทุมธานี)จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.20. ตำแหน่งพี่เลี้ยง (สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรจังหวัดปทุมธานี)จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.21. ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 (สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น)จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.22.  ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กจังหวัดระยอง)จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.23. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม(สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กจังหวัดระยอง)จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.24. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่)จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.25. ตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

1.26. ตำแหน่งพี่เลี้ยง (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ)จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร
 

2.การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครพิมพ์ใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ พร้อมกรอก รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๓.๒ ส่งไปยัง สถานที่จัดส่งใบสมัครของแต่ละตําแหน่ง (เลือกสมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่งเท่านั้น) รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ และเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการส่วนภูมิภาค” โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด เป็นต้น เป็นผู้ส่งเอกสารด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2566 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร
ทั้งนี้ จะถือวันและเวลาที่ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันที่ สมัครสอบ และเอกสารที่ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2566 และหลังวันที่ 23 มิถุนายน 2566 จะไม่ได้รับการพิจารณา

ประกาศรับสมัคร 1 / ประกาศรับสมัคร 2

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 620 อัตรา


สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 33 อัตรา


กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 175 อัตรา


ประกาศผลสอบ ก.พ.(ภาค ก) 2566 ตรวจสอบผลคะแนน


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^