งานราชการล่าสุด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 28 มิถุนายน 2566

09 มิ.ย. 2566 เวลา 15:59 น. 15,626 ครั้ง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่  15 - 28  มิถุนายน 2566นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่  15 - 28  มิถุนายน 2566

ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.
ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 30 อัตรา หรือจ้างเป็นลูกจ้าง
ททท. จำนวน 9 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก

พนักงาน ปริญญาโท (ระดับ 4)
ตำแหน่งที่ 1 นักทรัพยากรบุคคล 4 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2 พนักงานวางแผน 4 จำนวน 6 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3 พนักงานสารสนเทศ 4 จำนวน 1 อัตรา
ปริญญาตรี (ระดับ 3)
ตำแหน่งที่ 4 นิติกร 3 จำนวน 6 อัตรา
ตำแหน่งที่ 5  วิศวกร 3 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 6 ช่างเทคนิค 3 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 7 มัณฑนากร 3 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 8 นักบัญชี 3 จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 9 พนักงานการเงิน 3 จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่งที่ 10 พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11 นักเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 3 จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้าง ททท. (ลูกจ้างประจำ)
ตำแหน่งที่ 12 ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 13 ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 14 ลูกจ้างทำหน้าที่ช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 15 ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 16 ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานวางแผน จำนวน 1 อัตรา
 

2. การรับสมัคร

2.1 เปิดรับสมัครทางระบบ Onine ตั้งแต่วันที่  15 - 28  มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ทาง Website http:/job. tourismthailand.org
2.2 ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่กำหนดในระเบียบการรับสมัคร
2.3 ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือ
ตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 109 อัตรา


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^