งานราชการล่าสุด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 40 อัตรา

01 มิ.ย. 2566 เวลา 12:18 น. 2,867 ครั้ง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 40 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 มิถุนายน 2566

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและ
การเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2566 และ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภทตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบ
อัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จำนวน 40 อัตรา

2. กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ตลอด  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เปิดเว็บไซต์ http://vww.dmsc.moph.go.th คลิกที่หัวข้อ "รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ"

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^