งานราชการล่าสุด

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 106 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 มิ.ย. 66

28 พ.ค. 2566 เวลา 15:59 น. 25,084 ครั้ง

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 106 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 มิ.ย. 66นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 106 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ข้อมูลจาก @ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วยโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
อัตราว่าง 43 อัตรา
ค่าจ้าง 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

1.2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาล)
อัตราว่าง 20 อัตรา
ค่าจ้าง 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

1.3 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
อัตราว่าง 5 อัตรา
ค่าจ้าง 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฉิน และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

1.4 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
อัตราว่าง 12  อัตรา
ค่าจ้าง 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวาลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอน
ปลายสามัญ

1.5 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
อัตราว่าง 1  อัตรา
ค่าจ้าง 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสาตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

1.6 ตำแหน่งนักเวชศาสาตร์การสื่อความหมาย
อัตราว่าง 1  อัตรา
ค่าจ้าง 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติช่องการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการ
แก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

1.7 ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
ตอนปลายสามัญ

1.8 ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
อัตราว่าง 6 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
ตอนปลายสายสามัญ

1.9 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
อัตราว่าง 4 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
ตอนปลายสายสามัญ

1.10 ตำแหน่งพนักงานเปล
อัตราว่าง 8 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
ตอนปลายสายสามัญ

1.11 ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.)
อัตราว่าง 3 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
ตอนปลายสายสามัญ

1.12 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าจ้าง 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 

2. การรับสมัคร

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น 8 อาคารอำนวยการ) 
ตั้งแต่วันที่ 1-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


ท่าอากาศยานไทย รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 107 ตำแหน่ง 610 อัตรา


สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัคร นปร. รุ่นที่ 17 จำนวน 50 อัตรา


กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^