งานราชการล่าสุด

สพป.นครศรีธรรมรรมราช เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2566

11 พ.ค. 2566 เวลา 20:14 น. 1,358 ครั้ง

สพป.นครศรีธรรมรรมราช เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2566นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

สพป.นครราชศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 รอบทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชศรีธรรมราช เขต 2

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
-อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ชั้น 15,050 บาท สำหรับผู้ใด้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
-อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้ใด้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปีที่ได้รับวุฒิประกาศนียปัตร
บัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)
- อัตราเงินเดือน ฮันดับครูผู้ช่วย ชั้น 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
- อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ชั้น 17,690 บาท สำหรับผู้ใด้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี)
สำหรับอัตราเงินเดือนที่ต่างไปจากประกาศ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
 

2.คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557
2.2 มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ 

เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกำหนด จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย


กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2.1-2.3 แล้ว ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
ทั้งนี้ ในวันสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่าในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอื่นใดที่หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิมกำหนด
 

การดำเนินการของผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ให้ดำเนินการดังนี้

(1)ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแล้วแต่กรณี เป็นผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก และ ภาค ข โดย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อาจรวมกลุ่มกันตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด สำหรับการออกข้อสอบให้สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพทางการศึกษาและมีประสบการณ์
ในการออกข้อสอบตามที่เห็นสมควร เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบตามหลักสูตรที่กำหนดท้ายหลักเกณฑ์วิธีการนี้ รวมทั้งจัดส่งข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลการสอบ
(2) กำหนดจำนวนตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ใช้ในการสอบแข่งขัน ตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก
ที่ ก.ค.ศ. กำหนดทั้งนี้ ตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง ต้องเป็นตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลังที่ ค.ค.ศ. กำหนดและต้องเป็นตำแหน่งที่ไม่มีเงื่อนไขการใช้ตำแหน่ง
(3) กำหนดวิธีการและรูปแบบในการรับสมัคร โดยอาจกำหนดให้ผู้สมัครยืนสมัครด้วยตนเองหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่กำหนดให้ยื่นสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ดำเนินการ์สอบแข่งขันกำหนดวิธีการยื่นเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติด้วย
 
 

3.การรับสมัคร

หากผู้ใดสนใจ สามารถยื่นใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2566 

สถานะการสมัครสอบ : ประกาศรับสมัครแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัคร : ไฟล์แนบ


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ ((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [1]


((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [2]

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 64 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-29 มิถุนายน 2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 140 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2566 เช็กรายละเอียดที่นี่


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^