งานราชการล่าสุด

สพป.ชัยนาท ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 รอบทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2566

24 พ.ค. 2566 เวลา 08:09 น. 2,734 ครั้ง

สพป.ชัยนาท ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 รอบทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2566นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

สพป.ชัยนาท ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 รอบทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
-อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ชั้น 15,050 บาท สำหรับผู้ใด้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
-อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้ใด้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปีที่ได้รับวุฒิประกาศนียปัตร
บัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)
- อัตราเงินเดือน ฮันดับครูผู้ช่วย ชั้น 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
- อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ชั้น 17,690 บาท สำหรับผู้ใด้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี)
สำหรับอัตราเงินเดือนที่ต่างไปจากประกาศ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
 

2.คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557
2.2 มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ 

เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกำหนด จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย


กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2.1-2.3 แล้ว ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
ทั้งนี้ ในวันสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่าในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอื่นใดที่หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิมกำหนด
 

การดำเนินการของผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ให้ดำเนินการดังนี้

(1)ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแล้วแต่กรณี เป็นผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก และ ภาค ข โดย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อาจรวมกลุ่มกันตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด สำหรับการออกข้อสอบให้สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพทางการศึกษาและมีประสบการณ์
ในการออกข้อสอบตามที่เห็นสมควร เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบตามหลักสูตรที่กำหนดท้ายหลักเกณฑ์วิธีการนี้ รวมทั้งจัดส่งข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลการสอบ
(2) กำหนดจำนวนตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ใช้ในการสอบแข่งขัน ตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก
ที่ ก.ค.ศ. กำหนดทั้งนี้ ตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง ต้องเป็นตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลังที่ ค.ค.ศ. กำหนดและต้องเป็นตำแหน่งที่ไม่มีเงื่อนไขการใช้ตำแหน่ง
(3) กำหนดวิธีการและรูปแบบในการรับสมัคร โดยอาจกำหนดให้ผู้สมัครยืนสมัครด้วยตนเองหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่กำหนดให้ยื่นสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ดำเนินการ์สอบแข่งขันกำหนดวิธีการยื่นเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติด้วย
 
 

3.การรับสมัคร

หากผู้ใดสนใจ สามารถยื่นใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2566 

ประกาศ ผลสอบ ภาค ก และ ภาค ข : ไฟล์แนบ
 

สถานะการสมัครสอบ : ประกาศรับสมัครแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัคร : ไฟล์แนบ


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


ท่าอากาศยานไทย รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 107 ตำแหน่ง 610 อัตรา


สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัคร นปร. รุ่นที่ 17 จำนวน 50 อัตรา


กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^