งานราชการล่าสุด

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-28 เมษายน 2566

29 มี.ค. 2566 เวลา 22:30 น. 4,202 ครั้ง

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-28 เมษายน 2566นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-28 เมษายน 2566 

ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
สำนักงานสถานธนาบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2566
ด้วยสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร


1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 พนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาบริหารธุรกิจ
พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิซาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1.2 พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมหิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

1.3 พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชานิเทศศาสตร์ วารสาร
ศาสตร์ สื่อสารมวลขน ศึกษาศาสตร์ ทางโสตทัศนศึกษา
 

2. อัตราค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

2.1 คุณวุฒิปริญญาตรี 15,050 บาท ต่อเดือน
2.2 เงินบำเหน็จรางวัลพนักงาน พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละปี
2.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
2.4 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของพนักงานและลูกจ้างของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
2.5 เงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรของพนักงานการหาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
 

3. การรับสมัครสอบ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครสอบ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่ 
เว็บไซด์ www.pawnshop bangkok.go. th และสมัครสอบ
ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาล
สงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 3-28 เมษายน 2566 

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 109 อัตรา


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^