งานราชการล่าสุด

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-28 เมษายน 2566

29 มี.ค. 2566 เวลา 22:30 น. 3,846 ครั้ง

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-28 เมษายน 2566นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-28 เมษายน 2566 

ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
สำนักงานสถานธนาบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2566
ด้วยสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร


1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 พนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาบริหารธุรกิจ
พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิซาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1.2 พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมหิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

1.3 พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชานิเทศศาสตร์ วารสาร
ศาสตร์ สื่อสารมวลขน ศึกษาศาสตร์ ทางโสตทัศนศึกษา
 

2. อัตราค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

2.1 คุณวุฒิปริญญาตรี 15,050 บาท ต่อเดือน
2.2 เงินบำเหน็จรางวัลพนักงาน พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละปี
2.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
2.4 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของพนักงานและลูกจ้างของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
2.5 เงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรของพนักงานการหาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
 

3. การรับสมัครสอบ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครสอบ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่ 
เว็บไซด์ www.pawnshop bangkok.go. th และสมัครสอบ
ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาล
สงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 3-28 เมษายน 2566 

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ ((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [1]


((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [2]

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 64 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-29 มิถุนายน 2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 140 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2566 เช็กรายละเอียดที่นี่


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^