งานราชการล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-17 เมษายน 2566

26 มี.ค. 2566 เวลา 07:29 น. 7,725 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-17 เมษายน 2566นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-17 เมษายน 2566

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา จ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้ เพื่อปฏิบัติงาน
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียดตังต่อไปนี้
 

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
-ปริญญาเอก 21,000 บาท
-ปริญญาโท 17,500 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
- ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก / ปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ /มัลติมีเดีย /สื่อนฤมิต /แอนิเมชั่น
/การจัดการเทคโนโลยี /การจัดการนวัตกรรม /การจัดการ
ทคโนโลยีสารสนเทศ /วิทยาการข้อมูล /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

1.2 นักสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
- ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสุขศึกษา สาธารณสุขศาสตร์
การพยาบาล หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

1.3 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ,คณะวิศวกรรมศาสตร์
จำนวน 2 อัตราง
เงินเดือน
-อนุปริญญา 11,840 บาท
-ปวส. 11,050 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
- ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทพาณิชกรรม /บริหารธุรกิจ หรือ
- อนุปริญญา ทางต้านบริหารธุรกิจ / การจัดการ
 

2. วัน เวลา สถานที่รับสมัครและวิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ในสถาบั่นอุดมศึกษาและชำระค่าธรรมนียมการสมัครไต้ระหว่างวันที่ 3-17 เมษายน 2566
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://work.rmu.ac.th/ เท่านั้น


ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^