งานราชการล่าสุด

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 15,000 บาท

22 มี.ค. 2566 เวลา 12:47 น. 1,586 ครั้ง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 15,000 บาทนำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2566


รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนบริการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. อัตราค่าจ้าง : เตือนละ 15,000 บาท
3. สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ประกอบด้วย การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMOA)
การควบคุมภายใน และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. คุณสมบัติผู้สมัคร :
5.1 เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
5.2 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
5.3 มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ์ดี
5.4 ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint
6. หลักฐานการสมัคร :
6.1 สำเนาประวัติการศึกษา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6.2 สำเนาใบประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

7. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร :
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 31 มีนาคม 2566 ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(ชั้น 4) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 2345 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-109-5100-18
ต่อ 91๐, 911 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ในวันสมัครจะมีการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์


ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^