งานราชการล่าสุด

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน รับสมัครทาง E-mail บัดนี้-10 เม.ย. 66

22 มี.ค. 2566 เวลา 07:29 น. 9,621 ครั้ง

การประปาส่วนภูมิภาค  เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน รับสมัครทาง E-mail บัดนี้-10 เม.ย. 66นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

การประปาส่วนภูมิภาค  เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2566

 
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 ตําแหน่งพยาบาล 4 
จํานวน 1 อัตรา
สังกัดงานบริการทางการแพทย์ กองชีวอนามัยและ ความปลอดภัย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.)คุณวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2.)มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล และยังไม่หมดอายุ
3.) มีประสบการณ์ทํางานด้านพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
4.)หากเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง เช่น
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาเบื้องต้น) หรือ สาขาเฉพาะทางด้านอื่นๆ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ (ให้กรอกข้อมูลในใบสมัครข้อ 9)
5.) มีความรู้ ความสามารถการพยาบาล ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู สุขภาพเป็นอย่างดี
6.) มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี กิริยามารยาทสุภาพ เรียบร้อย
7.) เข้าใจบริบทการดําเนินงานขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
8.) มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

1.2 ตําแหน่งบุคลากร 4 จํานวน 1 อัตรา
สังกัดงานแผนอัตรากําลัง กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.) คุณวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.) มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนการทดสอบต้องมี อายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ทดสอบ (Issued Date) จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
2.1 TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ
2.2 TOEFL u Institutional Testing Program ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือแบบ Internet
Base Test ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน หรือ
2.3  IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
3.) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานได้ดี และใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐานประกอบการทํางาน อาทิ Microsoft Office
4.) หากมีใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


1.3 ตําแหน่งบุคลากร 4 จํานวน 1 อัตรา
สังกัดงานสรรหา กองทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.) คุณวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.) มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนการทดสอบต้องมี อายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ทดสอบ (Issued Date) จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
2.1 TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ
2.2 TOEFL u Institutional Testing Program ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือแบบ Internet
Base Test ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน หรือ
2.3  IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
3.) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานได้ดี และใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐานประกอบการทํางาน อาทิ Microsoft Office
4.) หากมีใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

2.การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
2.1. พิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศรับสมัครฯ หรือดาวน์โหลดจาก QR Code
2.2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมลงลายมือชือ และติดรูปถ่าย ขนาด1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน และสแกนใบสมัครพร้อมเอกสารที่กําหนดตาม ข้อ ๕.๑ - ๕.๑๐ ส่งมาที่อีเมล pwarecruitment@gmail.com โดยระบุชื่อเรื่อง “สมัครงานตําแหน่ง................... สังกัด........................ (ชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัคร)”

ประกาศรับสมัคร

รวมแนวข้อสอบ สรุปแนวข้อสอบ ครบทุกวิชา ดูเพิ่มเติมที่นี่


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 129 อัตรา


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงาน 164 อัตรา


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 43 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


หนังสือ สรุปครบตรงประเด็น เตรียมสอบ ก.พ.


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^