งานราชการล่าสุด

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน 56 อัตรา รับสมัครทาง E-mail

20 มี.ค. 2566 เวลา 19:34 น. 2,486 ครั้ง

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน 56 อัตรา รับสมัครทาง E-mailนำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ทาง องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน 56 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มีนาคม 2566


ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยงานตางๆ ในองค์การเภสัชกรรม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เภสัชกร 5 (1747) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ายผลิตยา
2. เภสัชกร 5 (0095) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกยาเม็ด 2  กองเภสัชกรรม 2  ฝ่ายผลิตยา
3. เภสัชกร 5 (0569) จำนวน 2 อัตรา
 สังกัด แผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา
4. นักการตลาด 5 (0742) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย
5 นักการตลาด 5 (0227) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกบริหารเขตการขายภาคเอกชนส่วนภูมิภาค กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
6. นักการตลาด 5 (0542) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกบริหารเขตการขายภาคเอกชน กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
7. เภสัชกร 5 (0655) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ
8. เภสัชกร 5 (1964) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกศูนย์ควบคุมเอกสาร กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ
9. เภสัชกร 5 (0790) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1 กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ
10. เภสัชกร 5 (0838) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองปฏิบัติการทะเบียน ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
11. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 (0530) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ กองจัดซื้อและสำรองบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
12. เจ้าหน้าที่พัสดุ 5   (0998) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกสำรองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
13. เภสัชกร 5 (1950) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 1 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
14. เภสัชกร 5 (1958)(2462) จำนวน 2 อัตรา
 สังกัด แผนกบริหารจัดการคุณภาพ 2 กองบริหาระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
15. เภสัชกร 5 (1735)(2635) จำนวน 2 อัตรา
 สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 2 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
16. เภสัชกร 5 (2441) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกงานมาตรฐานกระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
17. เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (3108)(3109) จำนวน 2 อัตรา
 สังกัด แผนกงานคลังสำรองวัตถุดิบ กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1

18. เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (3110)(3111)(3112) จำนวน 3 อัตรา
 สังกัด แผนกงานคลังสำรองบรรจุภัณฑ์ กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1
19. เภสัชกร 5 (2349) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกงานผลิต 5 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1
20. เภสัชกร 5 (3113)(3114) จำนวน 2 อัตรา
 สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 1 กองบริหารระบบคุณภาพ 1  การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
21. เภสัชกร 5 (3115) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 4 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
22. เภสัชกร 5 (3120)(3121) จำนวน 2 อัตรา
 สังกัด แผนกงานตรวจสอบตนเองและผู้อื่น กองบริหารระบบคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
23. เภสัชกร 5 (3122)(3123)(3124)(3125) จำนวน 4 อัตรา
 สังกัด แผนกงานสนับสนุนระบบคุณภาพ กองบริหารระบบคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสติ 1
24. เภสัชกร 5 (3126)(3127) จำนวน 2 อัตรา
 สังกัด แผนกงานวิเคราะห์วัตถุดิบ กองการควบคุมคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
25. เภสัชกร 5 (3128) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกงานชีววิเคราะห์ กองการควบคุมคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
26. เภสัชกร 5 (3130)(3131) จำนวน 2 อัตรา
 สังกัด แผนกงานวิเคราะห์ 1 กองการควบคุมคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
27. เภสัชกร 5 (3132)(3133) จำนวน 2 อัตรา
 สังกัด แผนกงานวิเคราะห์ 3  กองการควบคุมคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
28. เภสัชกร 5 (3134) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกงานวิเคราะห์ 4  กองการควบคุมคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
29. เภสัชกร 5 (3136) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกงานมาตรฐานระบบผลิต กองมาตรฐานการผลิต การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
30. เภสัชกร 5 (3137) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกงานมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ กองมาตรฐานการผลิต การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
31. นักการตลาด 5 (3139) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกการตลาดและการขายออนไลน์ กองการขายออนไลน์ ฝ่ายขาย
32. นักการตลาด 5 (3144) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกระบบจัดการเนื้อหาออนไลน์(CMS) กองการขายออนไลน์ ฝ่ายขาย
33. นักการตลาด 5 (3154) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกบริหารผลิตภัณฑ์แฟรนไซส์ กองบริหารกิจการแฟรนไซส์ ฝ่ายขาย
34. เภสัชกร 5 (3162) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกบริหารเขตการขาย 1 กองค้าปลีกภาคเอกชน ฝ่ายขาย
35. เภสัชกร 5 (3164)(3165)(3166) จำนวน 3 อัตรา
 สังกัด แผนกบริหารเขตการขาย 2 กองค้าปลีกภาคเอกชน ฝ่ายขาย
36. เภสัชกร 5 (3167) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกบริหารเขตการขาย 3 กองค้าปลีกภาคเอกชน ฝ่ายขาย
37. เภสัชกร 5 (3168)(3169)(3170)(3171) จำนวน 4 อัตรา
 สังกัด แผนกบริหารเขตการขาย 4 กองค้าปลีกภาคเอกชน ฝ่ายขาย
38. นักการตลาด 5 (3172) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกค้าส่งและตัวแทนและสนับสนุนการขาย ภาคเอกชน กองค้าส่งภาคเอกชน ฝ่ายขาย
39. นักการตลาด 5 (3174)(3175)(3176)(3177) จำนวน 4 อัตรา
 สังกัด แผนกค้าส่งโมเดิร์นเทรด กองค้าส่งภาคเอกชน ฝ่ายขาย

 อัตราเงินเดือน

- วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 21,250 บาท
 

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารทาง e-mail : recruit@gpo.or.th ตั้งแต่วันที่ วันที่ 8-22 มีนาคม 2566 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.gpo.or.th หรือ www.facbook.com/HRGPO โทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ ((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [1]


((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [2]

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 64 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-29 มิถุนายน 2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 140 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2566 เช็กรายละเอียดที่นี่


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^