งานราชการล่าสุด

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน 56 อัตรา รับสมัครทาง E-mail

20 มี.ค. 2566 เวลา 19:34 น. 2,800 ครั้ง

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน 56 อัตรา รับสมัครทาง E-mailนำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ทาง องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน 56 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มีนาคม 2566


ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยงานตางๆ ในองค์การเภสัชกรรม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เภสัชกร 5 (1747) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ายผลิตยา
2. เภสัชกร 5 (0095) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกยาเม็ด 2  กองเภสัชกรรม 2  ฝ่ายผลิตยา
3. เภสัชกร 5 (0569) จำนวน 2 อัตรา
 สังกัด แผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา
4. นักการตลาด 5 (0742) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย
5 นักการตลาด 5 (0227) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกบริหารเขตการขายภาคเอกชนส่วนภูมิภาค กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
6. นักการตลาด 5 (0542) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกบริหารเขตการขายภาคเอกชน กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
7. เภสัชกร 5 (0655) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ
8. เภสัชกร 5 (1964) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกศูนย์ควบคุมเอกสาร กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ
9. เภสัชกร 5 (0790) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1 กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ
10. เภสัชกร 5 (0838) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองปฏิบัติการทะเบียน ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
11. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 (0530) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ กองจัดซื้อและสำรองบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
12. เจ้าหน้าที่พัสดุ 5   (0998) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกสำรองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
13. เภสัชกร 5 (1950) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 1 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
14. เภสัชกร 5 (1958)(2462) จำนวน 2 อัตรา
 สังกัด แผนกบริหารจัดการคุณภาพ 2 กองบริหาระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
15. เภสัชกร 5 (1735)(2635) จำนวน 2 อัตรา
 สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 2 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
16. เภสัชกร 5 (2441) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกงานมาตรฐานกระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
17. เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (3108)(3109) จำนวน 2 อัตรา
 สังกัด แผนกงานคลังสำรองวัตถุดิบ กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1

18. เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (3110)(3111)(3112) จำนวน 3 อัตรา
 สังกัด แผนกงานคลังสำรองบรรจุภัณฑ์ กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1
19. เภสัชกร 5 (2349) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกงานผลิต 5 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1
20. เภสัชกร 5 (3113)(3114) จำนวน 2 อัตรา
 สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 1 กองบริหารระบบคุณภาพ 1  การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
21. เภสัชกร 5 (3115) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 4 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
22. เภสัชกร 5 (3120)(3121) จำนวน 2 อัตรา
 สังกัด แผนกงานตรวจสอบตนเองและผู้อื่น กองบริหารระบบคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
23. เภสัชกร 5 (3122)(3123)(3124)(3125) จำนวน 4 อัตรา
 สังกัด แผนกงานสนับสนุนระบบคุณภาพ กองบริหารระบบคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสติ 1
24. เภสัชกร 5 (3126)(3127) จำนวน 2 อัตรา
 สังกัด แผนกงานวิเคราะห์วัตถุดิบ กองการควบคุมคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
25. เภสัชกร 5 (3128) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกงานชีววิเคราะห์ กองการควบคุมคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
26. เภสัชกร 5 (3130)(3131) จำนวน 2 อัตรา
 สังกัด แผนกงานวิเคราะห์ 1 กองการควบคุมคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
27. เภสัชกร 5 (3132)(3133) จำนวน 2 อัตรา
 สังกัด แผนกงานวิเคราะห์ 3  กองการควบคุมคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
28. เภสัชกร 5 (3134) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกงานวิเคราะห์ 4  กองการควบคุมคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
29. เภสัชกร 5 (3136) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกงานมาตรฐานระบบผลิต กองมาตรฐานการผลิต การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
30. เภสัชกร 5 (3137) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกงานมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ กองมาตรฐานการผลิต การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
31. นักการตลาด 5 (3139) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกการตลาดและการขายออนไลน์ กองการขายออนไลน์ ฝ่ายขาย
32. นักการตลาด 5 (3144) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกระบบจัดการเนื้อหาออนไลน์(CMS) กองการขายออนไลน์ ฝ่ายขาย
33. นักการตลาด 5 (3154) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกบริหารผลิตภัณฑ์แฟรนไซส์ กองบริหารกิจการแฟรนไซส์ ฝ่ายขาย
34. เภสัชกร 5 (3162) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกบริหารเขตการขาย 1 กองค้าปลีกภาคเอกชน ฝ่ายขาย
35. เภสัชกร 5 (3164)(3165)(3166) จำนวน 3 อัตรา
 สังกัด แผนกบริหารเขตการขาย 2 กองค้าปลีกภาคเอกชน ฝ่ายขาย
36. เภสัชกร 5 (3167) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกบริหารเขตการขาย 3 กองค้าปลีกภาคเอกชน ฝ่ายขาย
37. เภสัชกร 5 (3168)(3169)(3170)(3171) จำนวน 4 อัตรา
 สังกัด แผนกบริหารเขตการขาย 4 กองค้าปลีกภาคเอกชน ฝ่ายขาย
38. นักการตลาด 5 (3172) จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด แผนกค้าส่งและตัวแทนและสนับสนุนการขาย ภาคเอกชน กองค้าส่งภาคเอกชน ฝ่ายขาย
39. นักการตลาด 5 (3174)(3175)(3176)(3177) จำนวน 4 อัตรา
 สังกัด แผนกค้าส่งโมเดิร์นเทรด กองค้าส่งภาคเอกชน ฝ่ายขาย

 อัตราเงินเดือน

- วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 21,250 บาท
 

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารทาง e-mail : recruit@gpo.or.th ตั้งแต่วันที่ วันที่ 8-22 มีนาคม 2566 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.gpo.or.th หรือ www.facbook.com/HRGPO โทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^