งานราชการล่าสุด

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม 2566

17 มี.ค. 2566 เวลา 11:45 น. 4,568 ครั้ง

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม 2566นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
วันที่ 17 มีนาคม 2566 - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม 2566

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน และช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ด้วยจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน และ
ช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

1.ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
1.1 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

1.2ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ศึกษาต่อ
จากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเทคนิคเภสัชกรรม

1.3 ตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชากายอุปกรณ์เสริมและเทียม ซึ่ศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเทคนิคกายอุปกรณ์

1.4ตำแหน่งช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาศิลปกรรม ทางช่างทันตกรรม
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางช่างทันตกรรม ซึ่ง
ศึกษาต่อจากมัยมศึกษาตอนปลายหรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาช่างทันตกรรม
ได้รับอนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทาง
ทันตกรรม2.กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร
2.1สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัคร
และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
2.2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
2.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท
เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เนแต่มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริต จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา


สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 168 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 166 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 65 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


สมัครสอบ "ครูผู้ช่วย" ปี 2566


วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตรวจสอบสิทธิผ่านเช็คที่นี่


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2566 เช็กรายละเอียดที่นี่


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็กคุณสมบัติและลงทะเบียนที่นี่เลย

ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^