งานราชการล่าสุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 ธันวาคม 2565

30 พ.ย. 2565 เวลา 15:45 น. 903 ครั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 ธันวาคม 2565นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 ธันวาคม 2565

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/25'65
ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) สายสนับสนุนวิซาการ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ คือ
1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

1.2 นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
2.1.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านนิเทศศาสตร์
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาที่สาม เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส
เยอรมัน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.1.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Google
Cloud Platform, โปรแกรมประชุมออนไลน์ และโปรแกรมสำเร็จรูปในการทำ
สื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อเพื่อการนำเสนอได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ
2.1.4 มีทักษะในการสื่อสารทั้งการบรรยายและการโต้ตอบอีเมลภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ รวมถึงทักษะการแปล
2.1.5 มีความรู้ความสามารถในการทำประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย หรือ
Digital Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.1.6 มีทักษะในการสื่อสารในระดับดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

2.1.7 หากมีความรู้ความสามารถทางด้านในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.1.8 สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัด และต่างประเทศ ได้ ทั้งนี้ รวมถึง
การปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้
และตามภาระงานที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
2.2 นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
2.2.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.2.2 หากมีประสบการณ์ทางต้านงานบริหารบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ
2.2.3 หากมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี จัดทำระบบฐาน
ข้อมูล จัดทำเว็ปไซด์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้
และตามภาระงานที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย

3.การสมัครสอบ
สมัครสอบทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 จนถึง วันที่ 17 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 829 อัตรา


กทม. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 529 อัตรา


กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 81 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 452 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2566 เช็กรายละเอียดที่นี่


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็กคุณสมบัติและลงทะเบียนที่นี่เลย

ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^