งานราชการล่าสุด

(วุฒิ ม.3 ขึ้นไป) ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงานผู้รับจ้างทำของ รายได้ 400-550 บาท/วัน จำนวน 43 อัตรา

24 พ.ย. 2565 เวลา 22:34 น. 8,502 ครั้ง

(วุฒิ ม.3 ขึ้นไป) ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงานผู้รับจ้างทำของ รายได้ 400-550 บาท/วัน จำนวน 43 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงานผู้รับจ้างทำของ รายได้ 400-550 บาท/วัน จำนวน 43 อัตรา (วุฒิ ม.3 ขึ้นไป) รับสมัครตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

ประกาศศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา)
ด้วยศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างทำของ
(จ้างเหมา) ปฏิบัติหน้าที่เปิด - ปิดถุง คัดแยก ลำเลียง ส่งต่อสิ่งของส่งทางไป รษณีย์หรือถุงไปรษณีย์ และงานอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกับการส่งต่อไปรษณียภัณฑ์และไปรษณียด่วนพิเศษ ประจำศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ จำนวน
43 ราย อัตราค่าจ้างวันละ 400.- บาท (ผู้รับจ้างทำของๆแบบปฏิบัติงานไม่ครบ 35 ชม,/สัปดาห์) อัตราค่าจ้างวันละ
430 .- บาท (ปฏิบัติงานช่วงเวลากลางวัน) และอัตราค่าจ้างวันละ 550.- บาท (ปฏิบัติงานช่วงเวลากลางคืน)
1. คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร
1.1 สัญชาติไทย เป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 35 ปี
บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครงาน
1.2 สามารถปฏิบัติงานเป็น เวร/ผลัด 24 ชั่วโมง และสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที
1.3 คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เทียบเท่าขึ้นไป
1.4 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือ
บริษัท มหาชน จำกัด เพราะกระทำผิดวินัย หรือทุจริตต่อหน้าที่
1.5 ไม่เคยรับโทษจำคุกจริงโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

2. การสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา)
2.1 ผู้ประสงค์สมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียด
และเขียนใบสมัครด้วยตนเอง ณ แผนกธุรการ อาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ
ชั้น 2 แจ้งวัฒนะซอย 5 ในวันจันทร์- วันศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์หรือวันหยุดชดเชย) ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น.
โทร. 02-5738772 ต่อ 5293
2.2 ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

3. เอกสารใช้ในการสมัคร
3.1 สำเนาวุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 1 ฉบับ
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี)
3.5 สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไมใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3.7 สำเนาหลักฐานของทางราชการที่แสดงว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการหรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้รับการยกเว้นไม่ต้องเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุฯ(นสต.) 5,000 อัตรา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา


กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 348 อัตรา


สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 63 อัตรา


สพฐ.เปิดสอบแข่งขันฯ มาตรา 38 ค(2) ทั่วประเทศ 319 อัตรา (


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 100 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 655 อัตรา


ประกาศผลสอบ ก.พ.(ภาค ก) 2566 ตรวจสอบผลคะแนน


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^