งานราชการล่าสุด

อีกสนาม!! สอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง 38 ค.(2) บรรจุครั้งแรก 432 อัตรา ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

04 ก.ค. 2565 เวลา 16:08 น. 44,417 ครั้ง

อีกสนาม!! สอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง 38 ค.(2) บรรจุครั้งแรก 432 อัตรา ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
บรรจุครั้งแรก 432 อัตรา ก.ค.ศ.อนุมัติแล้ว! หลักเกณฑ์สอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง 38 ค.(2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.

ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ (4/7/2565) อีกสนามใหญ่ที่น่าติดตาม - จาก ว6/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 ลงวันที่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/549 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/243 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 2 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งมติ ก.ค.ศ. ที่อนุมัติกำหนดตำแหน่งและกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จำนวน 12 แห่ง ๆ ละ 36 อัตรา รวม 432 อัตรา และอนุมัติให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรคืนจาก ก.ค.ศ. แล้ว ไปกำหนดเป็นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นุตามมาตรา 38 ค. (2) ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนดในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นั้น ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส่อบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชริทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ขอแสดงความนับถือ (รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์) เลขาธิการ ก.ค.ศ. ภารกิจนโยบายและระบบตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา โทร. 0 2280 2825 โทรสาร 0 2280 2825

 อนุมัติให้กำหนด 15 ตำแหน่ง และที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบดังนี้
   1) นักจัดการงานทั่วไป
   2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

    3) นักทรัพยากรบุคคล
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

   4) นักวิชาการศึกษา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

   5) นักวิชาการเงินและบัญชี
   6) นักวิชาการพัสดุ
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

   7) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   8) นักวิเทศสัมพันธ์
   9) นักวิชาการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
   10) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
   11) นักโภชนาการ
   12) พยาบาลวิชาชีพ
   13) นักจิตวิทยา
   14) นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และ
 15) นายช่างเทคนิค

อ้างอิงคุณสมบัติจาก
เอกสารอ้างอิง
1) บัญชีรายละเอียดการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปกำหนดในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2) ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ครั้งที่ 11/2562 ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

3) ว6/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

** สำหรับการเปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งต่างๆ ต้องรอฟังประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ย้ำว่ารอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับทุกคน **

อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่อยากพลาดข่าวสารในการเปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งต่างๆ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/Jobtodayขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ครูวันดีดอทคอม

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 753 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 อัตรา

เปิดระบบแล้ว!!!กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 339 อัตรา


ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2,289 อัตรา


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^