งานราชการล่าสุด

สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค.2565

01 ก.ค. 2565 เวลา 06:30 น. 571 ครั้ง

สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ  6 อัตรา ตั้งแต่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค.2565นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และกลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
      ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา และกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้าง
1.ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
อัตราว่าง ที่จะรับสมัคร จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
1.) วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน  1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง
2.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านดอนแดง
3.) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมาก
4.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านบ้านธาตุ
 ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

2.ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
อัตราว่าง ที่จะรับสมัคร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

3.ชื่อตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มงาน บริการ
อัตราว่าง ที่จะรับสมัคร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ค่าตอบแทน 10,430 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิซาเอกที่เปิดรับสมัคร
กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิซาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร จะพิจารณานับหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ของผู้สมัครทั้งหมด ดังนี้
    - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับนุบริญญาหรือเทียบเท่าไม่เกิน 10 หน่วยกิตรวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาต่อ จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าเกรด C
    (2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
    - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
    - เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2565  ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.30 - 16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

 

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 753 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 อัตรา

เปิดระบบแล้ว!!!กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 339 อัตรา


ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2,289 อัตรา


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^