งานราชการล่าสุด

ตัวอย่าง ใบตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพื่อยื่นสอบ ก.พ.( e exam ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565

02 ก.ค. 2565 เวลา 08:35 น. 3,937 ครั้ง

ตัวอย่าง ใบตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพื่อยื่นสอบ ก.พ.( e exam ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565



นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ตัวอย่าง ใบตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพื่อยื่นสอบ ก.พ.( e exam ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565
ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง มาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565
ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 ลงวันที่
16 มิถุนายน 2565 นั้น

โดยที่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถนการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 56) ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ระบุว่า"...สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ปัจจุบันได้คลี่คลายและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น...รัฐบาลโดยข้อเสนอของ
ฝ่ายสาธารณสุขจึงเห็นสมควรพิจารณาปรับลดพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ผ่อนคลายมาตรการควบคุม
และป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่กับ
การคงดำเนินมาตรการที่จำเป็นสำหรับป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคต่อไปอีก
ช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อควบคุมการระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด..." สำนักงาน ก.พ.
จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประจำปี 2565 สำหรับผู้เข้าสอบ ดังนี้
1. ขอความร่วมมือสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2. ขอให้งดรับประทานอาหารร่วมกัน
3. ต้องปฏิบัติตามมาตรการการเข้าสถานที่สอบของศูนย์สอบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้




ตัวอย่างเอกสารตรวจ ATK ด้วยตนเอง!!!!



อ้างอิงตัวอย่างใบตรวจ ATK ด้วยตนเองจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 753 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 อัตรา

เปิดระบบแล้ว!!!กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 339 อัตรา


ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2,289 อัตรา


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^