งานราชการล่าสุด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 46 อัตรา (ไม่ต้องผ่าน ก.พ.) ป.ตรี ทุกสาขา

28 มิ.ย. 2565 เวลา 13:39 น. 34,584 ครั้ง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 46 อัตรา (ไม่ต้องผ่าน ก.พ.) ป.ตรี ทุกสาขานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 46 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา(ไม่ต้องผ่าน ก.พ.)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 46 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กรกฎาคม 2565
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่ง :    พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    24 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี่
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
 •  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดป่ระจวบคีรีขันธ์
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี


2.ตำแหน่ง :    พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT)
เงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

3.ตำแหน่ง :    พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก
เงินเดือน :    - บาท
ประเภท :    เทคนิค
จำนวน :    2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปวช.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และ
- ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายกำหนด
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี


4.ตำแหน่ง :    พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา
เงินเดือน :    - บาท
ประเภท :    เทคนิค
จำนวน :    9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปวช.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และ
-ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายกำหนด
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี


5.ตำแหน่ง :    พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย
เงินเดือน :    - บาท
ประเภท :    บริการ
จำนวน :    9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
- ม.3 ม.6
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชต 18 ภูเก็ต


การรับสมัคร
การรับสมัครสอบและวิธีรับสมัคร

 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่ว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์
จะสมัครตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ประกาศรับสมัคร 

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 753 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 อัตรา

เปิดระบบแล้ว!!!กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 339 อัตรา


ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2,289 อัตรา


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^