งานราชการล่าสุด

กศน.จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา(ไม่ต้องผ่าน ก.พ.) ตั้งแต่บัดนี้-1 ก.ค.65

24 มิ.ย. 2565 เวลา 12:55 น. 4,272 ครั้ง

กศน.จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา(ไม่ต้องผ่าน ก.พ.) ตั้งแต่บัดนี้-1 ก.ค.65นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
กศน.มุกดาหาร รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผน รวบรวม จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการของหน่วยงาน
และสถานศึกษา ประสานแผน จัดทำคำของบประมาณหน่วยงาน จัดทำข้อมูลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ สรุป
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการของหน่วยงานและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

2.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
บัติงานเกี่ยวกับศึกษา วิเคราห์ วิยเบื้องต้นเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐ
กสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา ผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งเสริมสนับส
รจัดการศึกษา พัฒนางานด้านวิชาการศึกษา จัดทำแผ่นงาน/โครงการต่าง ๆ ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบีย
การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาค
ประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรม และสรุปผลเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา วางแผนการทำงานของหน่วยงาน
รือโครงการ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)ผู้สมัครได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
2)ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการใช้ค่อมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

3.ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ
ทำบัตรรายการ ทำบรรณานุกรรม ทำตรรชนี ทำสาระสังเขป จัดทำคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุดให้บริการ
แก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา คันคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาบรรณรักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ เท่านั้น
ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

4. ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) จัดการเรียนการสอนให้กับผู้ไม่รู้หนังสือตามกณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนดไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ
๓๕ คน ในกรณีที่ผู้ไม่รู้หนังสือในพื้นที่ที่รับผิดชอบมีไม่ถึงเกณฑ์ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ให้กับนักศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๖๐ คน
2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและขุมชน
3) ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของ กศน.อำเภอหรือเขต
4) ผู้ตรวจดำเนินง่าน กศน.ตำบลหรือแขวง
5) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกตาหาร อำเภอเมืองมุกตาหาร จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่
27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2565  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สมารถดาวน์โหลดใบสมัคร์ได้ทางเว็บไซต์ http:/mukdahan.nfe.so.th

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 753 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 อัตรา

เปิดระบบแล้ว!!!กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 339 อัตรา


ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2,289 อัตรา


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^