งานราชการล่าสุด

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 46 อัตรา

22 พ.ค. 2565 เวลา 06:47 น. 985 ครั้ง

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 46 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 46 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 - 2 มิถุนายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ด้วยโรงพยาบาลลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ของโรงพยาบาลลำปาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 16 อัตรา
1.2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 17 อัตรา
1.3 ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนงาน) จำนวน 12 อัตรา
1.4 ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานเปล) จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(4) ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน คือ
- วัณโรคในระยะแพร่เชื้อ
-โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
-โรคพิษสุราเรื้อรัง
-โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) เพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร
 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรั่บตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยายาลลำปาง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 - 2 มิถุนายน2565 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงพยาบาลลำปางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกให้ทราบ ในวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ บอร์ดกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง และในเว็บไชต์ wwwlph.go th

คลิ๊กที่นี่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
เปิดระบบแล้ว!!!สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


เปิดระบบแล้ว!!!กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา


ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 98 อัตรา


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการ 45 อัตรา


ออมสินให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท "สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล" รวมหนี้ได้ เช็กเงื่อนไขเลย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา


สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา

สำนักงาน ก.พ. ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2,289 อัตรา


สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา


กู้เงินออมสิน 500,000 บาท "ไม่ต้องมีคนค้ำ" ผ่อนนาน 10 ปี เช็กเงื่อนไขเลย!


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^