งานราชการล่าสุด

ธ.ก.ส. รับสมัครสอบบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติงาน สมัครตั้งแต่ 7-28 มีนาคม 2565

10 มี.ค. 2565 เวลา 22:24 น. 3,215 ครั้ง

ธ.ก.ส. รับสมัครสอบบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติงาน สมัครตั้งแต่ 7-28 มีนาคม 2565นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ธ.ก.ส. รับสมัครสอบบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติงาน สมัครตั้งแต่ 7-28 มีนาคม 2565
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลภายนอก
เพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ปีบัญชี 2564 จานวน 11 อัตรา ประกอบด้วย
พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ (Software) จานวน 7 อัตรา และพนักงานระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware)
จานวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ (Software) ระดับ 4
2.1.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565)
2.1.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองภายในวันที่ปิดรับสมัคร
2.1.3 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก.ของ
สานักงาน ก.พ. (ถ้ามี) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร
2.1.4 หากมีประสบการณ์และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม จะได้รับการ
พิจารณา เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้
(1) FrontEnd - WEB Application, html, JavaScript, ReactJS, AngularJS,
Mobile Application, React native, Flutter
(2) BackEnd – Golang, JAVA
(3) Data Analytic – Python ,.net, R
2
(4) Devops – CI/CD, Jenkins, Ansible, Container
2.1.5 หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile -
Banking หรือโปรแกรมอื่น ๆ จากสถาบันการเงินการธนาคาร จากบริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ สถาบันอื่น ๆ
มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.1.6 มีความรู้ความสามารถในสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี
2.1.7 สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

2.2 พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware) ระดับ 4
2.2.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565)
2.2.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-อุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาที่
ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
2.2.3 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก.ของ
สานักงาน ก.พ. (ถ้ามี) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร
2.2.4 หากมีประสบการณ์ด้าน Admin ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือด้าน Operate
ระบบ ATM หรือด้านการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสาร สารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ
Mobile-Banking หรือโปรแกรมอื่น ๆ จากสถาบันการเงินการธนาคารจากบริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ
สถาบันอื่น ๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.2.5 หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น CISSP, CISA, CISM, CompTIA,
IPTE เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.2.6 มีความรู้ความสามารถในสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี
2.2.7 สามารถปฏิบัติงานเป็น

ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครจากการฝากประวัติไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง
http://www.irecruitbaac.com ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ”
เป็น พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ (Software) ระดับ 4 หรือ พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware)
ระดับ 4 ต าแหน่งเดียวเท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ให้เลือก เป็น พนักงาน
ระบบงานคอมพิวเตอร์ (Software) ระดับ 4 หรือ พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware) ระดับ 4
ต าแหน่งเดียวเท่านั้น โดยธนาคารจะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกในตาแหน่งนั้น และจะพิจารณาข้อมูล
ผู้สมัครถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565 เท่านั้น ส่วนผู้สมัครที่ยังไม่ได้ฝากประวัติ ธนาคารจะเปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 7 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565
4.2 ธนาคารจะคัดเลือกผู้สมัครจาก

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 753 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 อัตรา

เปิดระบบแล้ว!!!กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 339 อัตรา


ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2,289 อัตรา


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^